Familiekassen udarbejdet af Diabetesforeningen og Steno Diabetes Center Copenhagen

​​​​​​​​​​

Familiekassen

​Familiekassen er et sundhedspædagogisk værktøj til involvering af hele familien i patientuddannelsesforløb for familier med type 2-diabetes.

​Familiekassen består af en guide og fire sundhedspædagogiske værktøjer. Værktøjerne er udviklet til at involvere hele familien, men også det enkelte familiemedlem. Værktøjerne kan bruges uanset, om du har type 2 diabetes eller ej.
Materialet fra familiekassen kan downloades herunder og indeholder:

Guide til Familiekassen

Formålet med guiden er at give en introduktion til og baggrundsviden om arbejdet med familieinddragelse i patientundervisning og at støtte den sundhedsprofessionelle i arbejdet med familieinddragelse og brug af Familiekassens værktøjer.
Hent guide

Familiespejlet

Formålet er at deltagerne bygger en figur af sig selv og et familiemedlem ved brug af kort med billeder og citater, der omhandler: støtte, hverdag, bekymringer, roller, kommunikation og viden, relateret til livet med type 2 diabetes. Dette skal hjælpe deltagerne til at reflektere over og diskutere udfordringer og muligheder i familien.
A3 Ark med silhuetter af en kvinde
A3 ark med silhuetter af en mand
Citatkort: bordeaux, mørkeblå, mørkegrøn, lemongrøn, lyseblå, lyslilla, orange, pink, gul.

Familiebogen

Formålet er at lægge op til interaktiv refleksion omkring forskellige aspekter af familiens dagligdag, og at deltagerne får konkret viden og information om type 2 diabetes. Bogen kan læses i hjemmet eller bruges som dialogværktøj i forbindelse med patientuddannelsesforløb/workshops i familier.
Download bogen

Familieplanen

Formålet er at familien identificerer udfordringer og løsninger i relation til type 2 diabetes og på den baggrund får konkrete mål og planer for, hvordan de vil forbedre eller positivt fastholde vigtige elementer i dagligdagen.
A3 ark med familieplanen
A5 ark med refleksionskort, heraf målkort og udfordringskort på hhv. for- og bagside.

Familielinen

Formålet er at familiemedlemmerne viser hinanden, hvor meget diabetes fylder for dem , og hvor meget diabetes burde fylde og at åbne op for dialog omkring type 2 diabetes i dagligdagen.
A3 ark med en orange taleboble med teksten "Rigtig meget"
A3 ark med en orange taleboble med teksten "Ikke så meget"

Artikler

  1. Grabowski, D., Andersen, T.H., Varming, A., Ommundsen, C. & Willaing, I. (2017) Involvement of family members in life with type 2 diabetes: Six interconnected problem domains of significance for family health identity and healthcare authenticity. Sage Open Medicine, Volume 5, 1-9. DOI: 10.1177/2050312117728654

  2. Grabowski, D., Reino, M.B.R. & Andersen, T.H. (2019) Mutual Involvement in Families Living with Type 2 Diabetes: Using the Family Toolbox to Address Challenges Related to Knowledge, Communication, Support, Role Confusion, Everyday Practices and Mutual Worries. Social Sciences, Volume 8(9), 257. doi.org/10.3390/socsci8090257

  3. Grabowski, D. & Andersen, T.H. (2020) Barriers to intra-familial prevention of type 2 diabetes: A qualitative study on horizons of significance and social imaginaries. Chronic Illness, Volume 16, Issue 2, 119-130. DOI: 10.1177/1742395318789464

  4. Andersen, T.H. & Grabowski, D. (2020) Implementing a research-based innovation to generate intra-familial involvement in type 2 diabetes self-management for use in diverse municipal settings: A Qualitative study of barriers and facilitators. BMC Health Services Research. Volume 20, 198. https://doi.org/10.1186/s12913-020-5036-7
Redaktør