​​​

Ulighed i sundhed

Dette koncept består af en guide og ni sundhedspædagogiske værktøjer og er udviklet til sundhedsprofessionelle i patientuddannelse og skal medvirke til at give dem en større viden om og kompetencer til at anvende sundhedspædagogiske metoder i samarbejdet med sårbare patienter med kronisk sygdom.

​Steno Diabetes Center Copenhagen har i samarbejde med Diabetesforeningen og Region Syddanmark udviklet et sundhedspædagogisk koncept  i projektet ’Målrettet sundhedspædagogik i behandling af sårbare diabetespatienter - videreudvikling og afprøvning af sundhedspædagogiske metoder og redskaber’.

Projektet modtog støtte fra SATS-puljen (2013-2014): Forebyggelse af ulighed i sundhed i det behandlende sundhedsvæsen.

Konceptet er udviklet til brug for sundhedsprofessionelle i patientuddannelse og skal medvirke til at give sundhedsprofessionelle større viden om og kompetencer til at anvende sundhedspædagogiske metoder i samarbejdet med sårbare patienter med kronisk sygdom.

Om konceptet

Konceptet består af en guide, som behandler begrebet sårbarhed i forbindelse med patientuddannelse og beskriver de særlige omstændigheder og udfordringer, der kan være i forbindelse med at arbejde med sårbare patienter i patientuddannelse.

Guiden giver anbefalinger til rammer og strukturelle tiltag, der kan indtænkes i arbejdet med denne målgruppe samt trin-for-trin vejledninger til brug af de udviklede værktøjer, som kan downloades herunder.

Download guide

De 9 værk​tøjer

Alle er i web-venlig format til print, sat op med en forside og bagside, som du skal vær opmærksom på, når du printer.​​​​​


1. Min dag
Trin-for-trin vejledning

2. Tjek ind
Trin-for-trin vejledning

3. Vores spilleregler
Trin-for-trin vejledning


4. Min nære verden
Cirkel, A3
Cirkel, A4
Bordkort
Trin-for-trin vejledning

5. Min kontakt til fagpersoner
Cirkel, A3
Cirkel, A4
Bordkort
Trin-for-trin vejledning

6. Fup eller fakta
Fup og fakta skilte
Forslag til udsagn
Trin-for-trin vejledning

7. Hvor er jeg?
Smileys
Trin-for-trin vejledning

8. Vi rykker
Spilleplade, A3
Spilleplade, A4
Kort
Trin-for-trin vejledning

9. Tjek ud
Trin-for-trin vejledning


Redaktør