Dialogværktøjer til gruppebaseret patientuddannelse

​Dialogværktøjerne til gruppebaseret patientuddannelse er en del af et sundhedspædagogisk koncept (NEED: Next Education). Konceptet henvender sig til sygeplejersker, diætister, fysioterapeuter, ergoterapeuter og andre fagpersoner, der underviser personer med kroniske sygdomme, herunder diabetes.

De tre grundprincipper i dialogværktøjerne

 • Deltagelse
  Deltagere i patientuddannelse skal opdage og udvikle deres egne evner til at klare livet med kronisk sygdom. Derfor sigter alle øvelserne mod at skabe aktiv deltagelse blandt deltagerne. Ved hjælp af billeder, citater, udsagn og spilelementer inviteres deltagerne til at sætte ord på deres tanker, erfaringer og overvejelser, og til at dele dem med andre.
 • Dialog
  Øvelserne er værktøjer til at realisere en personcentreret, dialogbaseret undervisningstilgang, men kan ikke stå alene. De forudsætter en underviser med de nødvendige faglige og didaktiske kompetencer. Derudover er det måden øvelserne bruges på, der tilfører værdi til undervisningen.
 • Fleksibilitet
  Øvelserne kan bruges fleksibelt. Det står således den enkelte underviser frit for, efter behov at anvende en enkelt øvelse i et eksisterende program eller at sammensætte flere – eller alle - øvelser til et nyt program. Øvelserne skal tilpasses den lokale kontekst de indgår i, sådan at underviserne får øvelserne til at passe ind i den sammenhæng og ikke omvendt. 

Konceptet består af 24 øvelser indenfor disse emner:

 • Refleksion og erfaring
  Øvelserne giver mulighed for at få deltagerne til at reflektere og tale om egne erfaringer i forhold til livet med  en kronisk sygdom.
 • Motivation og mål
  Øvelserne kan hjælpe deltagerne med at identificere deres indre motivation - for forandring, til at prioritere og til at handle målrettet.
 • Viden og læring
  Øvelserne handler om at få præsenteret den faglige viden, så den er skræddersyet til deltagernes behov - og bygger på deres erfaringer og viden.
 • Krop og sanser
  Øvelserne stimulerer deltagernes oplevelser gennem krop og sanser. De tre øvelser omfatter ikke trykbart materiale, men trin-for-trin vejledninger for, hvordan øvelserne gennemføres.

Download øvelser fra værktøjskassen


Redaktør