Test og afprøvning af den sundhedspædagogiske værktøjskasse

Den sundhedspædagogiske værktøjskasse er afprøvet i 49 patientuddannelses-settings i hele Danmark.

Afprøvningen viste, at flertallet af underviserne fandt, at øvelserne støttede dem i at skabe patientcentreret undervisning og i at involvere deltagerne aktivt i undervisningen.

Afprøvningen førte også til revision af enkelte øvelser samt af bogen ”I balance med kronisk sygdom”. Øvelserne er også afprøvet i en effektevaluering evalueres i øjeblikket inden for rammerne af virkningsevaluering.

I kommuner, hvor værktøjskassen blev brugt, rapporterede deltagerne, at de var blevet bedre til at håndtere deres medicin korrekt og havde en bedre overordnet oplevelse af undervisningen sammenlignet med kommuner, hvor værktøjskassen ikke blev brugt. Derudover viste evalueringen, at dialogværktøjerne bidrog til at skabe aktiv deltagelse og dialog i undervisningen.
 

Læs mere om afprøvningen i disse publikationer:

Redaktør