​​

Uddannelsesforløb for diabetessygeplejersker

​Som sygeplejerske er du central i forhold til at forebygge, behandle og vejlede på et fagligt højt niveau inden for diabetes. Tag dette e-læringskursus og få styrket dine kompetencer inden for blandt andet farmakologisk behandling og ny teknologi.

​Formål 

​Formålet med e-læringen er at give sygeplejersken kendskab til den optimale behandling, til ny viden og ny teknologi samt at klæde sygeplejersken på til at have vigtige samtaler med mennesker, som har en krævende hverdag med en alvorlig, kronisk sygdom. 

Målgruppe  

​Kurset henvender sig til sygeplejersker ansat i kommuner, på hospitaler, i ambulatorier og i almen praksis, der yder sygepleje til og samarbejder med personer med diabetes. Det anbefales, at sygeplejersker har basal viden om diabetes og minimum ½-1½ års erfaring med diabetes.

Kursets indhold 

​E-læringen består af fire moduler, som vil gøre dig klogere på følgende emner:  

  • Farmakologisk behandling 
  • Prædiabetes og diabetesformer 
  • Ernæring 
  • Fysisk aktivitet.

E-læringskapitlerne indeholder, ud over det faglige indhold, links til hjemmesider, bøger og artikler, hvor det er muligt at finde mere information. For at fremme din læring bliver du undervejs i e-læringen stillet forskellige interaktive opgaver, herunder cases og quiz-spørgsmål. 

Du vil også få små opgaver, hvor du skal øve dig i praksis. Det kan f.eks. være sygeplejefaglige overvejelser, som du bliver bedt om at drøfte med dine kolleger og forskellige værktøjer, som du kan afprøve i samtaler med personer med diabetes.

Udvikling af e-læringsmaterialet 

E-læringsmaterialet er udarbejdet af Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) med bidrag fra Steno Diabetes Center Aarhus (SDCA), Steno Diabetes Center Sjælland (SDCS), Fagligt Selskab for Diabetessygeplejersker, Professionshøjskolen Absalon, VIA University College og Københavns Professionshøjskole.   

E-læringsmaterialet er udviklet i forbindelse med etableringen af Uddannelsesforløbet for Diabetessygeplejersker, som består af 5 diplommoduler, som er tonet i en diabetesfaglig retning.

Læs mere om Uddannelsesforløbet for Diabetessygeplejersker.​ 

Tag kurserne, når det passer dig  

Modul 1: Farmakologisk behandling

Modul 2: Prædiabetes og diabetesformer

Modul 3: Ernæring

Modul 4: Fysisk aktivitet

Redaktør