​​​

Forebyggelse og behandling af diabetiske øjensygdomme

Professor og ledende øjenlæge Henrik Lund Andersen gennemgår i denne video de 3 trin i Stenomodellen – forebyggelse og behandling af diabetiske øjensygdomme. Modellen ​er udviklet i samarbejde med Øjenafdelingen på Glostrup Hospital. 

Om videoen: 

Professor og ledende øjenlæge Henrik Lund Andersen fortæller om de 3 trin, som indgår i Stenomodellen. De er revolutioner, fordi de alle er nytænkende og skabte en praksis for organisering og udvikling af området. 

De 3 trin har gjort en markant forskel og reduceret antallet af personer med diabetes, som bliver svagtseende eller blinde som følge af diabetes.

De 3 trin i modellen er: 

 1. Øjenscreening foregår i diabetesambulatoriet:
  En øjenscreening foretages af en øjensygeplejerske som først laver en elektronisk synsmåling af øjnene. Dernæst fotograferer sygeplejersken fem udsnit af hvert øje. Disse udsnit sættes sammen til et samlet billede kaldet en mosaik. Mosaikken danner baggrund for den efterfølgende dialog med personen med diabetes: om status på øjnene og de forandringer, der måtte være og en sammenligning med tidligere mosaikker. Tidligere foregik en øjenscreening hos øjenlægen.
   
 2. Sygeplejersken uddannes i at screene og læse øjenbilleder:
  Fem sygeplejersker i Øjenklinikken på SDCC har gennemgået en uddannelse i at læse og tolke øjenfotos og foretage den endelige gradering. De afslutter cirka 85 procent af alle øjenundersøgelse. Cirka 15 procent henvises til øjenlæge, fordi de har øjenforandringer, som er behandlingskrævende. 

 3. Screening, læsning og behandling integreres på tværs i Region Hovedstaden:
  Steno-ambulatoriet blev koblet sammen med Øjenafdelingen på Glostrup Hospital: Fælles stab, fælles retningslinjer og flere uddannede øjensygeplejersker i Region Hovedstaden. 
Konklusionen er, at der er i dag er langt færre svagtseende.

Gevinsten har bredt sig til resten af Region Hovedstaden. Cirka 300 patienter får hver uge foretaget en undersøgelse​ med fotografering. 

Redaktør