​​​​​

Pædagogiske principper

​Uddannelsesenheden​ arbejder med undervisning ud fra seks pædagogiske principper. Principperne er dynamiske og skal løbende udvikles og tilpasses, så de kan guide vores arbejde med at analysere, planlægge, gennemføre og vurdere vores uddannelsestilbud.

Vores uddannelsestilbud skal medvirke til, at personer med diabetes får flere gode leveår. Det gør vi ved at styrke sundhedsprofessionelles viden og færdigheder i forhold til diabetes, samt ved at løfte deres kompetencer via undervisning, udvikling og vidensformidling. 

​​De seks pædagogiske principper

​​

Erfaringer
Deltagerne har allerede en række erfaringer fra praksis, når de møder til undervisningen. Det har betydning for såvel undervisningens forløb som for deres læringsudbytte. Deltagernes erfaringer fra deres professionelle praksis skal derfor synliggøres, udveksles og systematiseres som et led i undervisningen.  


Deltagerstyring og problemorientering
Deltagerstyring og problemorientering har afgørende betydning for deltagernes læring. Det indebærer, at deltagerne skal have mulighed for og fastholdes på at styre deres læringsforløb, og at indholdet tilrettelægges som temaområder og problemfelter, så deltagernes subjektive opfattelser kan indgå i og præge det indhold, der arbejdes med i undervisningen.


Relevans og anvendelighed
Voksnes motivation for læring er afhængig af, at de kender og forstår formålet med undervisningen, og at de kan se, at de får noget ud af at deltage. I jo højere grad de kan se relevansen og anvendeligheden af det, de lærer, jo mere motiverede er de for læring.


Æstetiske læreformer
Læring er ikke kun kognitiv, men inddrager æstetiske og kropslige elementer. Underviseren kan anvende sanseindtryk, kropslige elementer og rumlige forhold til at motivere og til at forankre viden.


Øvelse og opfølgning
Øvelse af det lærte, ny viden og kunnen i forbindelse med undervisning understøtter transfer. Det vil sige, at delt​agerne efterfølgende anvender det lærte i deres praksis. Transfer understøttes også ved at arbejde med opfølgning på undervisningen i form af selvrefleksion eller diskussion og sparring med andre med udgangspunkt i spørgsmålet: ”Hvad har jeg lært, og hvordan kan jeg anvende det i praksis?"


​​Et stimulerende undervisningsmiljø
Al læring finder sted i en bestemt ydre sammenhæng, og såvel de sociale som de materielle omgivelser påvirker deltagernes vilje og mulighed for at lære noget. Underviseren har derfor et stort medansvar for at skabe et positivt og tolerant undervisningsmiljø i gode fysiske rammer. 

Læs den fulde rapport om de pædagogiske principper.


Redaktør