​​​​​​​Fra venstre: Ditte Nøddeskov Ludvigsen, Lene Dobson, Kamran Akram, Susanne Holm Kristiensen, Susanne Myrup Houe, Anette Laursen, Solveig May-Britt Jansen, Charlotte Humble Andersen og Minna Wittrup.​​​​​​​​​​​​​​

Mød underviserne

​Præsentation af undervisningsteamet i Afdeling for Vidensformidling og Kompetenceudvikling.

Vi er 9 medarbejdere, som til daglig arbejder med at udvikle og afholde undervisning i diabetes for fagpersoner. Emnerne spænder vidt. Vi har blandt andet undervisning om indlagte med diabetes, overvægt og om diabetes og den ældre borger. 


Målgrupperne er hospitalsansatte, kommunalt ansatte, praksispersonale og privatansatte. Herunder både læger, sygeplejersker, plejepersonale og kliniske diætister.  

Vores team

På vores temadage, kurser og efteruddannelsesforløb kan du møde vores undervisningsteam:
  • Diabetessygeplejerskerne Susanne Holm Kristensen, Susanne Myrup Houe, Lene Dobson og Ditte Nøddeskov Ludvigsen
  • Master i sexologi og diabetessygeplejerske Lotte Sehested
  • Klinisk diætist Charlotte Humble Andersen
  • Kursuskoordinator Anette Laursen
  • Overlæger i diabetologi (speciallæger i endokrinologi): Kamran Akram og Minna Wittrup

​Du kan også møde personer med diabetes og andre fagpersoner; som eksempelvis en fodterapeut, en øjensygeplejerske, en professor i nyresygdom, en bioanalytiker og en psykolog.

Undervisningsmetoder

​​Det er vigtigt for os, at der er variation i undervisningsmetoderne. Derfor arbejder vi en forskellige tilgange, når vi planlægger og afholder undervisning​. Under hvert undervisningstilbud er der en beskrivelse af, hvilke undervisningsmetoder vi tager udgangspunkt i. 

Vi benytter os ​især af grafisk facilit​ering for at visualisere informationer og opsummere pointer. Herunder kan du se eksempler på ting, vi har lavet.

​​​Pæd​agogiske principper

Vi arbejder med undervisning ud fra seks pædagogiske principper. Principperne er dynamiske og skal løbende udvikles og tilpasses, så de kan guide vores arbejde med at analysere, planlægge, gennemføre og vurdere vores uddannelsestilbud.


Redaktør