Netværksgruppen for diabetes

​Uddannelsesenheden på SDCC er tovholder for en tværsektoriel netværksgruppe for  kommunalt ansatte, som arbejder med borgere med diabetes.

​Sundhedsprofessionelle, der arbejder med borgere med diabetes i kommunerne, står ofte meget alene og uden kollegial sparring. Derfor er denne netværksgruppe sat i verden på initiativ fra en kommune.

Formål

Formålet med netværksgruppen er at øge den faglig viden om diabetes og inspirere til- og dele erfaringer om observation, pleje og behandling af mennesker med diabetes på tværs af sektor- og kommunegrænser i Region Hovedstaden. Det skal bl.a. ske via faglige oplæg fra eksperter på SDCC.

Desuden kan netværket på sigt medvirke til, at personer med diabetes får de samme gode tilbud og muligheder uanset hvilken kommune de bor i.

Hvem kan deltage i netværket?

Alle kommunalt ansatte i Region Hovedstaden, som arbejder med borgere med diabetes, er velkomne i netværket.

Mødefrekvens og deltagelse

Netværksmøderne afholdes 2 gange årligt.

Hver kommune kan deltage med 2 personer på netværksmøderne og  udvælger selv de 2 deltagere blandt kommunens tilmeldte ansatte til netværket. 
Alle ansatte, som er tilmeldt netværket modtager 2 gange årligt et nyhedsbrev samt løbende information om kurser, konferencer, temaaftener, vejledninger fra SST m.v.

Netværket har desuden mulighed for via mail at søge viden og erfaringer fra andre kommuner, samt at invitere til samarbejder om specifikke emner.

Deltagerne bliver et par måneder før hvert netværksmøde bedt om at indsende diabetesrelevante emner eller cases til planlægningsgruppen, mhp fastlæggelse af program til møderne.

Praktisk information

Møderne faciliteres af sygeplejersker fra Uddannelsesenheden på SDCC.
Det er gratis at deltage i netværket.Redaktør