Community Action Research (CAR)

​CAR-netværket er et nyetableret netværk initieret af Steno Diabetes Center Copenhagen for at støtte og styrke sundhedsfremme i byer som en del af programmet Cities Changing Diabetes. 

CAR står for Community Action Research og har til formål at bryde grænserne mellem forskning og udvikling ved at involvere lokalsamfundets borgere og faglige interessenter i lokale evalueringsprocesser og ved at involvere forskere i lokalsamfundets udviklingsprocesser. Dette styrker borgernes motivation og kompetencer til at tage medansvar for lokalsamfundets udvikling, hvilket bidrager til at reducere den sociale ulighed i sundhed. Samtidig styrkes den lokale relevans, forankring og bæredygtighed af forebyggende indsatser i lokalsamfundet, hvilket bidrager til skabe sundere byer.


Netværket er åben for alle med interesse for borgerinddragelse i sundhedsfremme i lokalsamfundet.  Læs mere om, hvad CAR-netværket tilbyder på deres hjemmeside.

Mere information

Hvis du vil vide mere om netværket kan du kontakte netværkskoordinator Anne Skov Jensen (anne.skov.jensen@regionh.dk) eller netværksansvarlig Paul Bloch (paul.bloch@regionh.dk) begge fra SDCC.


Redaktør