Steno Rounds – Live

Følg med, når vi sender direkte fra auditoriet på Steno Diabetes Center Copenhagen.


 Vi sender live den 30. august 2018, kl. 15-16

Vi snakker om brugerinvolvering, men hvad kommer der ud af det? Erfaringer fra Det Brugerinddragende Hospital i Aarhus
af Kirsten Lomborg, professor i brugerinvolvering og seniorforsker i Sundhedsfremme på Steno Diabetes Center Copenhagen

Om Steno Rounds

Steno Rounds er en foredragsrække, hvor oplægsholdere fra ind- og udland danner bro mellem den nyeste forskning og arbejdet med behandling og forebyggelse af diabetes. Foredragene afholdes 10 gange om året.

Redaktør