Steno Rounds

10 gange om året inviterer vi til foredragsrækken Steno Rounds om et udvalgt emne inden for diabetes. Oplægsholderne bygger bro mellem forskning og arbejdet med behandling og forebyggelse af diabetes. Steno Rounds  afholdes virtuelt kl. 15-16, og alle er velkomne til at deltage. Det er gratis og kræver ikke tilmelding. 


 Fremtidige foredrag i 2021


Se kalender for fremtidige Steno Rounds

Dato Foredragsholder ​Foreløbig titel
22. april 2021
v/ Professor og forskningsleder på SDCC Allan Vaag
Closing in on sub-segmentation in type 2 diabetes in the Danish nationwide DD2 cohort