Sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2017

​​Steno Rounds den 11. oktober 2018 med projektleder Cathrine Juel Lau fra Sektionen for Sundhedsfremme og Forebyggelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital.

Sundhedsprofil for Region Hovedstaden 2017 – hovedresultater

Hvordan går det med sundheden?

'Sundhedsprofil for Region Hovedstaden og kommuner 2017', som blev offentliggjort i marts 2018, giver et godt indtryk af, hvordan det går med sundheden i regionen.

Formålet med sundhedsprofilen for Region Hovedstaden er at fungere som et planlægningsredskab på sundhedsområdet for kommuner og region. Ved hjælp af sundhedsprofilen kan beslutningstagerne se, hvor der er potentiale for forbedringer, og hvilke befolkningsgrupper der er væsentlige at have fokus på, når der tilrettelægges sundhedsindsatser.

Sundhedsprofilen omfatter to rapporter:

  • en om borgernes sundhedsadfærd og risikofaktorer baseret på en spørgeskemaundersøgelse
  • en om kronisk sygdom som primært er baseret på registerdata.

Det er den fjerde sundhedsprofil i Region Hovedstaden for borgere på 16 år og derover.

Ved dette foredrag præsenterede projektleder Cathrine Juel Lau fra Sektionen for Sundhedsfremme og Forebyggelse på Bispebjerg og Frederiksberg Hospital hovedresultater fra rapporterne.

Der var både være fokus på udvikling i sundhedsadfærd og risikofaktorer (fx rygning, mental sundhed og overvægt) for befolkningen i Region Hovedstaden såvel som i forekomst af kroniske sygdomme. Social ulighed var et gennemgående tema. Der var resultater, som kaster lys over motivation for adfærdsændringer og patientrettet forebyggelse. Endelig blev resultater om kontakter til sundhedsvæsenet og relaterede omkostninger præsenteret.

Se liste over tidligere Steno Rounds.

Redaktør