Steno Partners og supplerende behandlingsinitiativer – hvad er det nu for noget?

​Steno Rounds den 22. februar 2018 med projektledere Maria Altschuler og Liv Dørflinger fra Steno Diabetes Center Copenhagen.

Steno Partners og supplerende behandlingsinitiativer – hvad er det nu for noget?

Af Maria Altschuler og Liv Dørflinger, projektledere ved Steno Diabetes Center Copenhagen

Da SDCC den 1. januar 2017 blev en del af Region Hovedstaden, betød det samtidig et 'goddag' til en ny måde at samarbejde på med regionens øvrige hospitaler. Allerede i januar 2017 blev der indgået 'Steno Partners Aftaler' mellem direktionerne på SDCC og regionens øvrige hospitaler. Aftalerne forpligter parterne til samarbejde under de fire områder: Behandling, forskning, sundhedsfremme og uddannelse. Med aftalerne følger en række midler til personale på regionens hospitaler.

Sideløbende med aftalerne blev der igangsat en række projekter med midler fra Novo Nordisk Fonden. I 2017 blev otte projekter igangsat, som blandt andet omhandler etablering af fodklinikker på regionens hospitaler og test af de nye devices 'Freestyle Flash Libre'. Det er planen, at yderligere fem projekter igangsættes i 2018.

Til Steno Rounds den 22. februar 2018 fortalte Maria og Liv om arbejdet under Steno Partners og med de supplerende behandlingsinitiativer.

Se liste over tidligere Steno Rounds.

Redaktør