Vi snakker om brugerinvolvering, men hvad kommer der ud af det?

​Steno Rounds den 30. august 2018 med professor i brugerinvolvering Kirsten Lomborg fra Steno Diabetes Center Copenhagen.

Vi snakker om brugerinvolvering, men hvad kommer der ud af det?

Af Kirsten Lomborg, professor i brugerinvolvering, seniorforsker, Steno Diabetes Center Copenhagen

Alle hospitaler snakker om brugerinddragelse og regionerne fører sig frem med løfter om, at man vil gå fra passiv til aktiv patientinddragelse, danne partnerskab med patienten, arbejde på patientens præmisser, gå i patienternes fodspor, involvere patienten i egen behandling og involvere borgere og brugere i udvikling af sundhedsvæsenet. Der er et stykke vej fra ord til handling, så hvad kommer der egentlig ud af de gode intentioner – er det noget patienterne får gavn af?

Aarhus Universitetshospital var tidligt i gang med systematisk brugerinddragelse og har derfor en del erfaring at trække på. Med inspiration fra Cardiff og med støtte fra Trygfonden udviklede og afprøvede 18 hospitalsafdelinger sammen med ViBIS en lang række initiativer med brug af to metoder til individuel brugerinvolvering: Fælles Beslutningstagning og Brugerstyret behandling.

Kirsten Lomborg fortæller, hvordan Aarhus Universitetshospital gik til opgaven og giver eksempler på, hvad der var svært, hvad der lykkedes og hvad der lever videre i den travle hverdag på hospitalet efter projektet er afsluttet.

Oplægget vil både have fokus på udviklingsprocessen og på dokumentation af resultaterne, herunder især patienternes oplevelser.

Se liste over tidligere Steno Rounds.

Redaktør