Det tilbyder Uddannelsesenheden

​Uddannelsesenheden tilrettelægger kurser, temadage og efteruddannelse for sundhedsprofessionelle, der arbejder med diabetes. Se den korte præsentationsvideo.

På Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) varetager Uddannelsesenheden undervisning om diabetes til sundhedsprofessionelle. Undervisningen tager udgangspunkt i forskningsbaseret viden og klinisk praksis.

Målet er at styrke sundhedsprofessionelles færdigheder til at varetage opgaver i forhold til borgere med diabetes.

Det er læger, sygeplejersker, diætister og fodterapeuter med mange års erfaring inden for diabetes, du vil møde i undervisningen.

Undervisningen er tilrettelagt efter moderne pædagogiske principper og tager udgangspunkt i deltagernes behov og ønsker. Det kan være specifikke målgrupper med særlige sundhedsfaglige udfordringer i relation til diabetes.

Målgrupperne er eksempelvis udvalgte faggrupper i jeres kommune, på plejecentre, i forskellige afdelinger eller i almen praksis.

Find Uddannelsesenhedens aktuelle kursus- og uddannelsestilbud under menupunktet ’Kurser’. Her finder du også punktet ’skræddersyede kurser’, der er tilbuddet om målrettede forløb til din arbejdsplads.

 

Redaktør