Publikationer

Beboerinddragelse og sundhedsfremme i de boligsociale helhedsplaner Resultater fra en systematisk interviewundersøgelse med boligsociale medarbejdere (2016).
Download rapport

Projekt Sundhed og Lokalsamfund - SoL
Rapporten beskriver projektets teoretiske grundlag, design, metoder, aktiviteter, evaluering, resultater, erfaringer og lokal forankring (2016).
Download rapport

Når sundheden skal frem
Fem principper, der sætter kursen for Sundhedsfremmeforskningen på Steno Diabetes Center (2015)

Download rapport

Guide og værktøjer til sårbare personer med diabetes
I samarbejde med Region Syddanmark og Diabetesforeningen har Sundhedsfremmeforskningen på SDCC udviklet sundhedspædagogiske værktøjer til brug i patientuddannelse målrettet sårbare personer med diabetes. Læs mere i guiden, der er udviklet til patientunderviserne, som introducerer værktøjer til brug i undervisning af sårbare personer med diabetes.
Download guide

Forebyggelse på tværs
Københavns Kommune og Steno Diabetes Center samarbejder om en række forskningsprojekter inden for sundhedsfremme med fokus på aktionsforskning og borgerdeltagelse (2014).
Download publikation

Redaktør