For fagfolkHenvisning

Alle personer fra Region H med nykonstateret type 1-diabetes skal henvises til SDCC. Her findes kontaktinformation og en oversigt med behandlingstilbud.                   

​​​Kurser for sundhedsprofessionelle

Vi tilbyder undervisning for sundhedsprofessionelle i alle aspekter af diabetes. Her kan du finde kurser, værktøjer til brug ved patientuddannelse, e-læring samt netværk og konferencer om diabetes. 


​​​Ledige stilinger

Ledige stillinger opslås på Regioh.dk Vælg Steno Diabetes Center Copenhagen under arbejdssted for at se ledige stillinger hos os. 

Lægefaglig og sygeplejefaglig rådgivning

​SDCC tilbyder telefonrådgivning til konsultationssygeplejersker og generel lægelig specialistrådgivning.

Rapport om Diabetes Demografi

​Klinisk Epidemiologisk Forskning udgav i 2020 en rapport, som beskriver udviklingen i diabetes prævalens, incidens og dødelighed sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Desuden beskriver den forekomsten af akutte-, mikro- og makrovaskulære diabeteskomplikationer. Studiet er et deskriptivt, retrospektivt kohortestudie baseret på danske nationale sundhedsregistre og kvalitetsdatabaser. 

Risikoberegner (Steno T1-risk Engine)

Er en risikoberegner til at kunne prædiktere risikoen for ikke-fatal og dødelig hjerte-kar-sygdom (iskæmisk hjertesygdom, slagtilfælde, perifer vaskulær sygdom) samt nyresvigt hos personer med type 1-diabetes.

​​​Salg af analyser

​SDCC CoreLab udfører analysearbejde for interne og eksterne rekvirenter. Her finder du oversigt over diabetesrelaterede analyser. SDCC udfører også diagnostik af MODY, neonatal diabetes og svær monogen diabetes.

​​​Videncenter for Diabetes

Her finder du vejledninger, opslagsværker og de seneste forskningsartikler om diabetes.