Henvisning

Alle personer fra Region H med nykonstateret type 1-diabetes skal henvises til Steno Diabetes Center Copenhagen. Her findes kontaktinformation og en oversigt med behandlingstilbud. 

​​​Kurser, temadage og efteruddannelsesforløb for fagpersoner

Vi tilbyder undervisning og uddannelse af fagpersoner inden for alle aspekter af diabetes. Her kan du finde tilbud målrettet primær og sekundær sektor, materialer som e-læring, videoer og dialogværktøjer samt information om netværk, konferencer og webinarer. ​ 

​​​Ledige stillinger​

Ledige stillinger opslås på Regioh.dk
Vælg Steno Diabetes Center Copenhagen under arbejdssted for at se ledige stillinger hos os. 

Lægefaglig og sygeplejefaglig rådgivning

​Steno tilbyder telefonrådgivning til konsultationssygeplejersker og generel lægelig specialistrådgivning.

Rapport om Diabetes Demografi

​Klinisk Epidemiologisk Forskning udgav i 2020 en rapport, som beskriver udviklingen i diabetes prævalens, incidens og dødelighed sammenlignet med baggrundsbefolkningen. Desuden beskriver den forekomsten af akutte-, mikro- og makrovaskulære​ diabeteskomplikationer. Studiet er et deskriptivt, retrospektivt kohortestudie baseret på danske nationale sundhedsregistre og kvalitetsdatabaser. 

Risikoberegner (Steno T1-risk Engine)

Er en risikoberegner til at kunne prædiktere risikoen for ikke-fatal og dødelig hjerte-kar-sygdom (iskæmisk hjertesygdom, slagtilfælde, perifer vaskulær sygdom) samt nyresvigt hos personer med type 1-diabetes.

​​​Salg af analyser

​Steno Laboratorium udfører analysearbejde for interne og eksterne rekvirenter. Her finder du oversigt over diabetesrelaterede analyser. 

​​​Videncenter for Diabetes

Her finder du vejledninger, opslagsværker og de seneste forskningsartikler om diabetes. 

 

Siden er opdateret 19.10.2023