​​​​​

Henvisning til SDCC

​Alle personer fra Region H med nykonstateret type 1-diabetes skal henvises til Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC). 

Vi modtager patienter til klinikken i tidsrummet mandag - fredag kl. 8 - 16.  Da vi ikke har sengeafdeling tilknyttet SDCC, må patienterne ikke have ketoacidose på overflytningstidspunktet.

Kontakt: tlf. 39 68 08 00
Vagthavende speciallæge kan kontaktes på tlf. 29 78 65 61 kl. 8 - 16, fredage dog kl. 8- 13. Henvendelser gælder primært praktiserende læger og læger med diabetesspecifikke problemstillinger.

Uden for almindelig åbningstid kan vagthavende sygeplejerske kontaktes døgnet rundt på tlf. 39 68 08 00.

Behandlingstilbud

Type 1-diabetes  

 • Diagnostik og behandling
 • Kontrol af diabetesbehandling (2 – 4 årlige besøg samt efter behov)
 • Screening for komplikationer efter fastlagt program
 • Deltagelse i kurser, temaaftener og andre aktiviteter
 • Telefonisk sygeplejerådgivning 24/7

For unge i alderen 16 – 23 år

SDCC har en klinik for de unge med et behandlerteam, som er specialiseret i at kunne rådgive og behandle unge med diabetes.

For personer i behandling med insulinpumpe

SDCC har et team, der specielt arbejder med insulinpumpebehandling - en behandling som omkring 1500 af vores patienter bruger.

Type 2-diabetes

 • Diagnostik og behandling
 • Optimering af medicinsk behandling
 • Screening for komplikationer efter fastlagt program
 • Patientuddannelse  
 • Deltagelse i kurser, temaaftener og andre aktiviteter
 • Telefonisk sygeplejerådgivning 24/7

Forløbet strækker sig over ca. 9 måneder, hvorefter patienten afsluttes til kontrol i almen praksis (85%). Patienter med komplikationer eller med svær regulerbar diabetes tilbydes fortsat kontrol på Steno Diabetes Center Copenhagen.

Steno Diabetes Center Copenhagen behandler ikke personer med gestationel diabetes.
Redaktør