Lægevidenskabeligt projekt om sammenhængen mellem diabetes og psoriasis

Vi vil invitere dig til at deltage i et videnskabeligt forsøg, der beskæftiger sig med sammenhængen mellem psoriasis og diabetes. Projektet udføres på Clinical Metabolic Physiology, Steno Diabetes Center Copenhagen, på Gentofte Hospital, hvor vi har stor erfaring i forsøgsteknikker relateret til stofskiftet.

​Formål

Store database-studier viser, at man har en øget risiko for at udvikle diabetes, hvis man har psoriasis. Dette er dog ikke blevet grundigt undersøgt i forsøg med mennesker. Derfor laver vi i øjeblikket et detaljeret forsøg, hvor vi undersøger sukkerstofskiftet hos personer med psoriasis. På sigt håber vi, at dette forsøg vil bidrage til, at man kan forhindre udviklingen af diabetes hos patienter med psoriasis ved at gribe ind med den rette behandling tidligt i deres sygdomsforløb. Projektet skal også bidrage til at øge opmærksomheden på diabetes som en mulig følgesygdom ved psoriasis.

Projektet består af en kort forberedende almindelig helbredsundersøgelse samt to forsøgsdage:

Forsøgsdag 1: Her vil du få indgivet sukkervand, og ved hjælp af blodprøver bestemmes det, hvor meget insulin du producerer. Du får også målt din kropssammensætning af knogle, fedt og muskler ved en helkropsscanning. Varighed: Ca. 3 timer.

Forsøgsdag 2: Her vil du få foretaget en grundig undersøgelse af dit fedt- og sukkerstofskifte. Du vil få sukkervand og insulin gennem et drop og ved hjælp af blodprøver bestemmes din krops følsomhed for insulin. Din basale energiomsætning vil blive målt, og der vil blive taget 2 små vævsprøver af hhv. fedt- og muskelvæv.  Varighed: Ca.8 timer.

Deltagelse i forsøget honoreres med 1.500 kr. samt dækning af afholdte transportudgifter.

Du kan medvirke i forsøget hvis du:

  • Er over 18 år
  • Har moderat til svær psoriasis
  • Ikke er i behandling med piller eller injektioner for din psoriasis
  • Ikke har forhøjet blodsukker til daglig
  • Ikke har førstegradsslægtninge med diabetes
  • Ikke er gravid eller ammer

Hvad får du ud af det:

  • En almindelig helbredsundersøgelse inkl. et bredt udsnit af blodprøver
  • Resultaterne fra din kropsscanning inkl. knogletæthed og præcis fedtprocent
  • Mulighed for at bidrage til vigtig ny viden indenfor psoriasis og dets følgesygdomme

Kunne du tænke dig at deltage i forsøget, eller ønsker du mere information om ovenstående, er du meget velkommen til at tage kontakt.. Se projektansvarlige i kontaktboksen i højre kolonne.

Undersøgelsen er godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Hovedstaden (journalnummer H-16033772) samt Datatilsynet (ID-nr.: HGH-2016-098).


Redaktør