PreD trial

​Overvægtige personer har øget risiko for at udvikle type 2 diabetes (sukkersyge) og hjertekarsygdom. Både livsstilsændringer og lægemidler kan imidlertid forebygge type 2 diabetes hos personer med forhøjet risiko herfor, kaldet præ-diabetes. Det vides dog ikke hvordan man bedst forebygger diabetes hos personer med præ-diabetes.

Vi søger derfor deltagere til et forskningsprojekt, som sammenligner effekten af fysisk træning samt to forskellige godkendte lægemidler på blodsukkerudsving og risikofaktorer for type 2 diabetes og hjertekarsygdom hos overvægtige personer med forstadier til diabetes. Der trækkes lod om deltagelse i trænings-, lægemiddel eller kontrolgruppe. 

Hvem kan deltage i forsøget?

Du kan potentielt deltage i dette forsøg hvis du:
  • Er ml. 30-70 år
  • Er overvægtig, defineret som body mass index (BMI) ≥ 25 kg/m² 
  • Ikke er gravid
  • Ikke har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion
Vi måler ved en screeningstest, om du har præ-diabetes (HbA1c mellem 39-47 mmol/mol) og derved kan deltage i forsøget.

Ønsket antal forsøgspersoner

160 personer 

Formål med forsøget

Forsøget har til formål at sammenligne effekten af fysisk træning samt to forskellige lægemidler på blodsukkerudsving og risikofaktorer for type 2 diabetes og hjertekarsygdom hos overvægtige personer med forstadier til diabetes (præ-diabetes)


Forventet start

Februar 2016

Forventet afslutning

December 2018


Forsøgets forløb for forsøgspersonen

I forsøget bliver der trukket lod om at deltage i en af 4 grupper som enten skal lave fysisk træning, tage en af to typer forsøgsmedicin eller ikke foretage sig noget i 3 måneder. Før, under og efter forsøget skal du komme til undersøgelser, hvor du bl.a. vil få foretaget en helbredsundersøgelse, få taget blodprøver, blive skannet og gennemgå en konditionstest. Du vil i alt skulle komme til 5 undersøgelser i løbet af 6 måneder.

Tilbydes der betaling eller dækning af udgifter for forsøgspersonen?

Deltagere kan få dækket transportudgifter.

Den Videnskabsetiske Komité har givet tilladelse til forsøget. Journalnummer H-15011398. Forsøgsansvarlige er overlæge Marit Eika Jørgensen. Forsøget er sponsoreret af seniorforsker Kristine Færch.


Redaktør