HypoDeg

Vi undersøger effekten af Tresiba (degludec) hos personer med Type 1 diabetes, der har høj risiko for at få natlige insulintilfælde.

Du kan deltage hvis

  • Du er mindst 18 år og haft type 1 diabetes i mindst 5 år
  • Du inden for de sidste 2 år har haft mindst ét natligt insulintilfælde, hvor du har haft brug for hjælp af andre til at behandle
  • Du er i behandling med mindst 2 daglige insulininjektioner eller har pumpe (pumpebrugere skal være villige til at overgå til injektioner i de 2 år undersøgelsen varer
  • Din HbA1c er mindre end 86 mmol/mol (10 %)
  • Du ikke har skiftende arbejdstider


Design og metode

Der undersøges ca. 200 personer fordelt på 8 hospitaler i Danmark, Heraf ca 50 på Steno. Personerne får Tresiba ét år og Lantus ét år, rækkefølgen afgøres ved lodtrækning.


Varighed

For den enkelte deltager er der 10 besøg fordelt på 24 mdr. Du følges i et fast behandlerteam.


De første deltagere startede i januar 2015.
Projektet forventes afsluttet i foråret 2017.

Projektet er lukket for yderligere deltagelse (24.09.2017).

Redaktør