NewLira

​Vi undersøger effekten af Victoza sammenlignet med placebo (saltvand) som supplement til insulin behandlingen hos patienter med ny diagnosticeret type 1 diabetes.

Vi ser på, om Victoza kan bedre kroppens egen insulinproduktion, reducere den daglige insulin dosis samt mindske hyppigheden af lavt blodsukker hos patienter med type 1 diabetes. Victoza er en langtidsvirkende GLP-1 analog, som dagligt sprøjtes ind i underhuden.

Du kan være med, hvis

  • Du har fået konstateret type 1 diabetes indenfor de sidste 6 uger.
  • Er mellem 18-40 år

Varighed

For den enkelte deltager er der 9 ambulante besøg, samt 4 telefonkonsultationer, fordelt på 58 uger.

Du følges i et fast behandlerteam.
Projektet forventes afsluttet i april 2015.

Design og metode

Der undersøges 80 personer. 40 får aktivt medicin, 40 får placebo som tillæg til insulinbehandling. Hvilken behandling den enkelte patient får bestemmes ved lodtrækning.

Ansvarshavende

Læge Thomas Fremming Dejgaard, Steno Diabetes Center Copenhagen og

Professor, Dr.med. Sten Madsbad, Endokrinologisk afd. Hvidovre Hospital.

Sted

Forsøget foregår i Forskningsenheden på på 4. etage i bygning NSH.

 

Redaktør