PERL

​PERL - Pilot studie af allopurinols effekt på forebyggelse af tab af nyrefunktion hos patienter med type 1 diabetes.

Studiet skal undersøge om allopurinol, der sænker blodets indhold af urinsyre, vil have en gavnlig effekt på nyrefunktionen hos patienter med type 1 diabetes og forhøjede niveauer af protein i urinen

Du kan deltage hvis

  • Du har type 1 diabetes
  • Er mellem 18 og 60 år
  • Har microalbuminuri eller moderat macroalbuminuri (max 1500 mg/døgn)
  • Har en estimeret nyrefunktion 35 - 109 ml/min/1.73 m2
  • Har et blodtryk under 160/100 mmHg
  • Har ikke en tidligere beskrevet gigt-diagnose

Design og metode 

Dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret, parallelt randomiseret klinisk studie, dvs. at der foretages lodtrækning mellem enten aktiv eller placebo behandling.

I alt 17 besøg af ½-4 timers varighed over en periode på 2 år og 2 måneder.

Tidsplan

Projektet startede i december 2012 og forventes at løbe frem til december 2015.

Sponsor

Juvenile Diabetes research foundation og Steno Diabetes Center Copenhagen.

Sted

Forsøget foregår i Forskningsenheden på på 4. etage i bygning NSH.

Redaktør