FIGARO FIDELIO

​Disse to studier følger op på et tidligere studie ARTS, som blev afviklet på Steno Diabetes Center i 2013-14.

Som i ARTS undersøges præparatet Finerenone givet til type 2 diabetes patienter, der udskiller for meget æggehvidestof (albumin/protein) i urinen, også kaldet diabetisk nyresygdom, som er en almindelig komplikation til Type 2 diabetes. 

Formål
FIGARO undersøger om Finerenone kan reducere forekomsten af hjertekarsygdom sammenlignet med standard behandling.
FIDELIO undersøger om Finerenone kan påvirke udviklingen af diabetisk nyresygdom sammenlignet med standard behandling.


Du kan være med, hvis du har 
  • Type 2 diabetes
  • Er fyldt 18 år
  • Har øget udskillelse af albumin i urinen
  • Er i behandling med blodtryksnedsættende medicin

Det er mængden af albumin i urinen, der afgør om man er egnet til deltagelse i FIGARO eller FIDELIO.
Du vil blive behandlet med en tablet  Finerenon eller en tablet placebo dagligt som supplement til din almindelige behandling.

Tidspunkt og varighed
Forsøget starter oktober 2015 og varer 3 år. 
Der er planlagt besøg ca. hver 4. måned.

Sponsor
Bayer HealthCare.

Sted
Forsøget foregår i Forskningsenheden på på 4. etage i bygning NSH.


Redaktør