PRIORITY

​I dette projekt undersøges ved hjælp af en særlig urinprøve tidligt i sygdomsforløbet om det er muligt at identificere de diabetikere, der har forhøjet risiko for at udvikle nyresygdom

En væsentlig komplikation til diabetes er nyresygdom med deraf øget risiko for specielt hjertekar-sygdom. Nedsat nyrefunktion er sjældent forbundet med symptomer i starten. 

Vi ønsker at undersøge om vi ved hjælp af en særlig urinprøve tidligt i sygdomsforløbet kan identificere de diabetikere, der har forhøjet risiko for at udvikle nyresygdom. Ydermere ønskes undersøgt om tidlig behandling med en særlig blodtrykssænkende medicin, kan forhindre udvikling af nyresygdom hos de personer, der baseret på denne urinprøve, har en høj risiko for nyresygdom. I fald, at vi finder en overbevisende effekt af behandlingen, vil studiet kunne medvirke til en bedre forebyggende behandling hos personer med diabetes og dermed begrænse diabetisk nyresygdom på sigt. 

Formål
Ved hjælp af en ny metode til analyse af proteiner i urinen (proteomics), inddeles forsøgsdeltagerne i en gruppe med lav-risiko mønster (kontrolgruppe) og en med høj-risiko mønster (behandlingsgruppe) for udvikling af diabetisk nyresygdom. I behandlingsgruppen undersøges effekten af spironolacton sammenlignet med placebo (ikke aktiv tablet) i forhold til udvikling af diabetisk nyresygdom i de tidlige stadier.

Du kan være med, hvis
  • Du har type 2 diabetes 
  • Er mellem 18 og 75 år
  • Har normale værdier af æggehvidestof (protein) i urinen 
  • Har en estimeret nyrefunktion over 45 ml/min/1.73 m2
  • Har et blodtryk under 160/100 mmHg
Varighed
Prospektivt multicenter, dobbelt-blindet, randomiseret, placebo-kontrolleret, klinisk studie.

Projektet startede i april 2014 og forventes at løbe frem til september 2018.

Forsøgsdeltagerne følges i op til 4½ år. Alle forsøgsdeltagere vil initielt komme til 2 besøg med 6 ugers mellemrum. Derefter ses deltagere i lav-risiko gruppen en gang årligt, mens deltagere i høj-risiko gruppen ses hver 3. måned.

Ansvarshavende
Professor, Peter Rossing, Steno Diabetes Center Copenhagen.

Sted 
Forsøget foregår i Forskningsenheden på på 4. etage i bygning NSH.

Redaktør