Butyful

Betændelsestilstand (inflammation) i tarmene har muligvis betydning for udvikling af diabetiske følgesygdomme som fx nyresygdom. Vi vil undersøge, hvorvidt kosttilskuddet butyrat kan hæmme inflammation i tarmene, og om butyrat ændrer en række markører for inflammation og diabetiske følgesygdomme samt symptomer fra mave-tarmkanalen.

Betændelsestilstand (inflammation) i tarmene har muligvis betydning for udvikling af diabetiske følgesygdomme som fx nyresygdom. Tidligere studier har indikeret, at tilførsel af butyrat, som i forvejen dannes af bakterier i tarmen, kan hæmme inflammation i tarmene.

Vi vil undersøge, hvorvidt behandling med butyrat kan hæmme tarminflammation, som ses hos nogle personer med type 1-diabetes og proteinudskillelse i urinen. Vi vil desuden undersøge, om butyrat mindsker symptomer fra mave-tarmkanalen, og om det kan forebygge diabetiske følgesygdomme, særligt diabetisk nyresygdom. Vi inkluderer 48 personer med type 1-diabetes og proteinudskillelse i urinen samt tegn på en inflammation i tarmene. Deltagerne behandles med kosttilskuddet natriumbutyrat (3,6 g) eller placebo i 12 uger.


Hvad er det, som skal undersøges?

Betændelsestilstand (inflammation) i tarmene har muligvis betydning for udvikling af diabetiske følgesygdomme som fx nyresygdom. Tidligere studier har indikeret, at tilførsel af butyrat, som i forvejen dannes af bakterier i tarmen, kan hæmme inflammation i tarmene. Vi vil undersøge, hvorvidt kosttilskuddet butyrat kan hæmme inflammation i tarmene, og om butyrat ændrer en række markører for inflammation og diabetiske følgesygdomme samt symptomer fra mave-tarmkanalen.

På sigt, er ønsket at kunne identificere de patienter med type 1-diabetes, der er i risiko for at udvikle følgesygdomme, særligt nyresygdom, for at kunne udvikle en skræddersyet forebyggelse eller behandling til den enkelte person med diabetes.


Du kan deltage, hvis

  • du har type 1-diabetes
  • du på et tidspunkt har haft proteinudskillelse i urinen (albuminuri)

Vi inkluderer 48 personer med type 1-diabetes og proteinudskillelse i urinen samt tegn på en inflammation i tarmene ved screeningen.

Hvad indebærer det at deltage?

Studiet er et randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret forsøg. Deltagerne behandles med kosttilskuddet natriumbutyrat (3,6 g dagligt) eller placebo i 12 uger.

Varighed

Studiet er i gang fra august 2019 og forventes afsluttet i august 2020

Sted

Komplikationsforskningen, SDCCRedaktør