DD2

Steno Diabetes Center Copenhagen deltager som partner i DD2 - Dansk Center for strategisk forskning i type 2-diabetes. Projektet skal følge udviklingen af type 2-diabetes i Danmark.

Formålet er at optimere behandlingen af type 2-diabetes og tilpasse den til den enkelte patient ved at anvende den nyeste viden og forskning i højere grad end i dag. Målet er at inkludere 50.000 patienter de næste tre år.

 

Du kan deltage, hvis

  • Du har fået konstateret type 2-diabetes efter 1. januar 2009.

Hvad indebærer det at deltage?

Deltagelse omfatter et besøg, hvor du

  •  møder fastende
  •  får taget blodprøver,
  • målt puls
  • målt omkreds af hofte og talje.

Du vil blive spurgt om dit helbred og dine motionsvaner. Alle dine data gemmes anonymt.

Du kan læse mere på DD2 projektets hjemmeside, hvor der også er link til publicerede artikler og en folder.


Redaktør