DiaFocus app

​Vil du være med til at afprøve en ny smartphone app til type 2 diabetes?

På Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC) undersøger vi i et videnskabeligt forsøg brugen af en app (DiaFocus) som et supplerende kommunikationsværktøj mellem personer med type 2 diabetes og deres behandlere. I app´en kan du samle information om forskellige faktorer relateret til din diabetes. Målet er at forbedre kommunikationen om diabetes med din behandler.

Vi forventer, at brugen af DiaFocus app´en kan være med til at gøre håndteringen af din diabetes nemmere og måske også kunne hjælpe til bedre diabetesregulering, men vi ved det ikke med sikkerhed. Derfor vil vi gerne gennemføre dette forsøg. 

Du kan muligvis deltage, hvis du:

  • Har haft type 2 diabetes i mere end 12 måneder
  • Følges i type 2 klinikken på Steno Diabetes Center Copenhagen 
  • Er over 18 år
  • Er villig til at benytte en app-løsning på en smartphone

Hvad indebærer det at deltage:

Forsøget strækker sig over 6 måneder og omfatter i alt 3 besøg, 1 telefonopkald, samt brugen af app’en hjemme.
I løbet af forsøgsperioden vil du blive bedt om at indtaste forskellige diabetesrelaterede data i app´en ud fra dine egne ønsker, f.eks. blodsukker, vægt eller motion. Du bliver også bedt om at udfylde forskellige spørgeskemaer ang. diabetes og diabetes-relaterede problemstillinger. Du vil sammen med lægen/sygeplejersken gennemgå og vurdere data fra app´en til hvert besøg.

Vi forventer at app´en kan være med til at give et samlet overblik over din diabetes og hjælpe dig med at sætte fokus på væsentlige diabetes-relaterede problemer.

Vil du vide mere og evt melde dig til at deltage?

Skriv gerne til den primære forsøgsansvarlige læge:
 Merete Bechmann Christensen
 Diabetesteknologiforskning, Enhed for klinisk forskning, 
Steno Diabetes Center Copenhagen
E-mail: Merete.bechmann.christensen@regionh.dk (Send ikke personfølsomme oplysninger i mailen).
Tlf. 91 17 29 12

Forsøget er godkendt af videnskabsetisk komité (H-20040944) samt Videnscenter for Dataanmeldelser (P-2020-1055).Redaktør