The EMPASEMA Study (type 2 diabetes)

​Effekt af behandling med Empagliflozin og Ozempic på nyrefunktionen hos personer med type 2 diabetes og nyrekomplikation.

Personer med diabetes har en stor risiko for følgesygdomme som påvirker hjertet, øjnene, karrene, nerverne og nyrerne sammenlignet med baggrundsbefolkningen.

Semaglutide (Ozempic®) og empagliflozin (Jardiance®) enkeltvist bruges til at sænke blodsukkeret hos personer med type 2 diabetes, men har også vist sig at have gavnlig effekt på forebyggelse af komplikationer relateret til hjertet og nyrerne. Tidligere videnskabelige studier har vist, at der er en bedre effekt på blodsukkeret ved kombineret tillægsbehandling med Ozempic® og Jardiance®, men om der er en bedre nyrebeskyttende effekt er ukendt. 
 

Forsøget har til formål at undersøge om kombinationen af Ozempic® og Jardiance® kan forbedre den nyrebeskyttende effekt. Desuden vil vi undersøge, om blodsukkeret falder yderligere ved at kombinere behandlingen med Ozempic® frem for kun at behandle med Jardiance®.

Du kan deltage, hvis

  • Har type 2-diabetes
  • Har eller har haft forhøjet protein i urinen indenfor det seneste år. 
  • I forvejen er i behandling med én af to typer blodtrykssænkende behandling (ACE-hæmmere som fx enalapril, ramipril osv. eller angiotensin II receptor blokkere som fx losartan osv.)

Design og metode

Randomiseret, dobbeltblindet, placebo-kontrolleret studie.

Studiet varer i alt 52 uger. Der er 5 besøg i alt. Deltagerne starter behandling med Jardiance® i 26 uger og bliver derefter randomiseret (tilfældigt fordelt) til enten Ozempic® eller placebo samtidigt med de fortsætter med Jardiance® i yderligere 26 uger.  

Varighed

Studiet starter fra september 2020 og forventes afsluttet april 2022. 

Sted

Komplikationsforskningen, Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC).

Redaktør