​​​

Diabetes-stress: Fylder bekymringer om diabetes meget for dig?

Deltag i gruppen ”en god hverdag med diabetes” med andre personer med type 1-diabetes og få støtte til at komme videre. 

Mange personer med type 1-diabetes oplever diabetes-stress. Diabetes-stress er de følelsesmæssige bekymringer forbundet med at leve med diabetes. Det kan gå ud over livskvaliteten og give udfordringer med at håndtere diabetes i hverdagen.

Forskningsprojektet handler om at afprøve nye metoder til at støtte diabetes-stress. Som deltager vil du være med i en gruppe med andre personer med type 1- diabetes, som også oplever bekymringer og udfordringer i hverdagen.

 Gruppeforløbet vil strække sig over 10 uger med fremmøde hver anden uge. Hvert møde varer 2 1/2 time. 

Hvad indebærer det at deltage?

Vi  taler om diabetes-stress og om jeres erfaringer i gruppen, og prøver en række øvelser, der er udviklet til at støtte personer med type 1-diabetes og diabetes-stress.

Inden og efter gruppernes start vil vi bede dig udfylde et spørgeskema og samtidig spørge dig, om du vil deltage i et interview. Spørgeskemaet indeholder en række spørgsmål om dine følelser og din håndtering af type 1-diabetes, og hvad du håber, at kurset indeholder. Vi vil bruge dine svar til at gøre vores støtte til personer med diabetes-stress bedre.

Gruppeforløbet varetages af sygeplejerskerne Jette Normann Christensen og Lise Il​lum​.

Tid og sted

Kommende møder i 2022:

  • 26. april 
  • 10. maj 
  • 24. maj
  • 7. juni
  • 21. juni
Alle møder afholdes kl. 16 - 18.30 og foregår på Steno Diabetes Center Copenhagen.

Efter din tilmelding vil du modtage nærmere information om tid og sted.

Tilmelding og kontaktoplysninger 

Du er meget velkommen til at kontakte os for at høre mere om projektet. Vi håber at du har lyst til at være med. 

Du tilmelder dig ved at sende en mail til:

Diabetessygeplejerske Jette Normann Christensen

E-mail: jette.normann.christensen@regionh.dk    

eller

Forsker Vibeke Stenov

E-mail: vibeke.stenov@regionh.dk    

OBS. Send ikke personfølsomme oplysninger i mailen.

Sikkerhed og data

Under møderne overholdes gældende retningslinjer vedr. COVID-19. Dine oplysninger behandles fortroligt og anonymiseres til forskningsbrug. Det er frivilligt at deltage, og at du når som helst kan afbryde din deltagelse uden at miste dine rettigheder til behandling.Redaktør