HiLo20

Formålet med dette forskningsprojekt er at undersøge, om kostens sammensætning er af betydning for risikoen for at udvikle lavt blodsukker i forbindelse med fysisk aktivitet.
En af årsagerne til, at mange personer med type 1-diabetes ikke dyrker regelmæssig fysisk aktivitet er frygt for at få lavt blodsukker. Det er derfor vigtigt at vide, hvordan risikoen for lavt blodsukker under og efter fysisk aktivitet minimeres.

Vi undersøger, om forekomsten af lavt blodsukker i forbindelse med fysisk aktivitet er forskellig afhængigt af, om måltidet før den fysiske aktivitet har et lavt kulhydrat- og højt proteinindhold eller omvendt et højt kulhydrat- og lavt proteinindhold.

Studiet vil kunne bidrage med ny viden, og føje nye aspekter til de eksisterende retningslinjer for håndtering af blodsukker i forbindelse med fysisk aktivitet hos personer med type 1 diabetes.

Du kan deltage, hvis du:

 • er mellem 18 og 70 år
 • har type 1 diabetes (varighed mindst 5 år)
 • er i insulinpumpebehandling (varighed mindst 1 år)
 • anvender en flash eller kontinuerlig glukosemåler (varighed mindst 3 måneder)
 • har en langtidsprøve (HbA1c) på 64 mmol/mol eller derunder
 • har et BMI (vægt/højde x højde) mellem 18,5 og 30,0 kg/m2
 • er moderat eller meget fysisk aktiv
 • anvender kulhydrattælling og insulinpumpens boluskalkulator til alle dine måltider
 • kan mærke lave blodsukre
 • er indstillet på at følge planen for forsøgsdagene nøje

Du kan ikke deltage i forsøget, hvis du:

 • anvender anden medicin til behandling af dit blodsukker end insulin
 • er i behandling med binyrebarkhormon
 • anvender en insulinpumpe af typen Metronic Minimed 670G
 • har allergi for paracetamol eller nødder
 • ammer, er gravid eller aktivt forsøger at blive gravid
 • er kendt med hjertesygdom
 • er kendt med svær astma

Hvad indebærer det at deltage?

Forsøget omfatter i alt fem besøg på Steno Diabetes Center Copenhagen: en screeningsdag, to forsøgsdage og et kort besøg efter hver forsøgsdag. Der er en 10-14 dages pause imellem hver forsøgsdag. Du skal i to dage op til hver forsøgsdag anvende en kontinuerlig glukosemåler (Dexcom G6) og bære en aktivitetsmåler om håndleddet.

Forsøgsdagene består af to dele: en første del på Steno Diabetes Center Copenhagen og en anden del hjemme hos dig selv. Under første del vil du skulle spise et måltid, som den ene dag har et lavt kulhydrat- og et højt proteinindhold, mens det den anden dag har et højt kulhydrat- og et lavt proteinindhold. Du vil også skulle cykle i 45 minutter på en motionscykel. I løbet af forsøgsdagen vil vi bl.a. tage blodprøver, spørge ind til din mæthedsfornemmelse og måle dit stofskifte ved hjælp af en maske, som du skal trække vejret igennem. Første forsøgsdel på Steno Diabetes Center Copenhagen slutter om eftermiddagen, og forsøget fortsætter hjemme hos dig selv. Her vil du skulle gøre, hvad du normalt gør, men dit blodsukkerniveau og dit aktivitetsniveau vil blive registreret af små målere, som du skal bære på kroppen. Målingerne fortsætter indtil næste morgen, hvor forsøgsdagen afsluttes.

Varighed

Forsøget forventes opstartet den 14. august 2020 og forventes afsluttet den 31. oktober 2021.

Sted:

Steno Diabetes Center Copenhagen.- 

Godkendelse af Videnskabsetisk komite H-20007316
Redaktør