​​​​

HiLo21: Kostsammensætningens betydning for blodsukkeret hos personer med type 1-diabetes

​Forskningsprojektet undersøger, hvordan to forskellige sammensætninger af en kost med lavt kulhydratindhold og en kost med højt kulhydratindhold påvirker blodsukkeret hos personer med type 1-diabetes i dagligdagen og under cykling i fastende tilstand.

​Hvorfor laver vi studiet?

Mange personer med type 1-diabetes vælger at følge en kost med lavt kulhydratindhold for at optimere deres blodsukker. Den videnskabelige dokumentation for effekterne af koststrategien er dog sparsom. Særligt mangler der viden om betydningen af kosttypen for blodsukkeret under fysisk aktivitet.

De nuværende retningslinjer, der beskriver, hvordan personer med type 1-diabetes kan optimere deres blodsukker under fysisk aktivitet, fokuserer på indtag af kulhydrater og reduktion af insulin, men beskriver kun i korte træk betydningen af en kost med lavt kulhydratindhold.

Studiet vil kunne føje nye aspekter til den kliniske vejledning om kost og til de eksisterende retningslinjer for håndtering af blodsukker i forbindelse med fysisk aktivitet hos personer med type 1-diabetes.

Kriterier for deltagelse:

For at kunne deltage i forsøget skal du:
 • være 18 år eller derover
 • have type 1-diabetes (varighed mindst 5 år)
 • være i insulinpumpebehandling (varighed mindst 1 år)
 • anvende Flash Libre eller kontinuerlig glukosemåler (varighed mindst 3 måneder)
 • have en langtidsprøve (HbA1c) under 70 mmol/mol
 • kunne mærke lave blodsukre
 • motionere mindst 30 minutter to gange om ugen ved moderat til hård intensitet
 • være indstillet på at følge 3 forskellige kosttyper i 7 dage ad gangen

Du kan ikke deltage i forsøget, hvis du: 
 • anvender anden medicin til behandling af dit blodsukker end insulin 
 • er i behandling med binyrebarkhormon
 • anvender en hybrid closed-loop insulinpumpe 
 • ammer, er gravid eller aktivt forsøger at blive gravid
 • er kendt med iskæmisk hjertesygdom
 • er kendt med svær astma 
 • har andre medicinsk eller psykologiske forhold som gør, at den projektansvarlige vurderer, at du ikke er egnet til deltagelse i studiet

Hvad indebærer det at deltage?

Forsøget består af et screeningsbesøg, tre 7-dages kostperioder samt tre forsøgsdage. Der er en pause på 5 til 35 dage mellem de tre kostperioder. Forsøgsdeltagelse vil i alt omfatte syv besøg på Steno Diabetes Center Copenhagen (SDCC).

Du skal i kostperioderne og på forsøgsdagen bære en kontinuerlig glukosemåler (Dexcom G6) og en aktivitetsmåler om håndleddet. I de tre kostperioder vil du skulle følge en kostplan med henholdsvis ​
 • højt kulhydrat/lavt fedt/lavt proteinindhold
 • lavt kulhydrat/højt fedt/lavt proteinindhold 
 • eller lavt kulhydrat/lavt fedt/højt proteinindhold
Inden for en uge op til første dag af hver kostperiode skal du møde ind på SDCC. Her skal du sammen med vores diætist planlægge og gennemgå den kosttype, som du skal følge. Du vil desuden få målt vægt, blodtryk, puls og få taget en række blodprøver samt en urinprøve. 

Forsøgsdagene starter om morgenen, hvor du skal møde ind fastende. Du skal først hvile i 90 minutter. Derefter skal du cykle i 45 minutter på en kondicykel, og derefter skal du hvile igen. 
Gennem forsøgsdagen vil du få taget blodprøver og få målt dit stofskifte. Stofskifte vil blive målt ved, at du skal trække vejret gennem en maske. I løbet af forsøgsdagen vil vi også give dig en lav dosis glukagon for at undersøge leverens frigivelse af sukker til blodet, efter at du har fulgt den pågældende kosttype i en uge. Når forsøgsdagen er slut, skal du tage aktivitetsmåleren og den kontinuerlige glukosemåler af. Du vil få tilbudt lidt at spise, inden du forlader forsøgslokalet.  

Varighed

Forsøget forventes opstartet i februar 2022 og forventes afsluttet i december 2023.. 

Sted

Steno Diabetes Center Copenhagen.

Kontakt

Læge og forsøgsansvarlig Kasper Birch Kristensen
Telefon:  20 52 89 49
Redaktør