PLA2

​PLA2 - Bestemmelse af forekomsten af åreforkalkning i halspulsårerne samt blodplade funktion hos personer med type 2 diabetes uden kendt hjertekarsygdom.

Det er velkendt at personer med type 2 -diabetes har en øget risiko for åreforkalkning. I de fleste tilfælde er det først når der dannes en blodprop, at man mærker symptomer på åreforkalkning.

I dette studie vil vi undersøge hyppigheden og størrelsen af plaques i halspulsårerne hos 500 personer med type 2-diabetes, men uden kendt hjertekarsygdom. Vi vil anvende nyudviklet ultralydsudstyr, som kan vurdere åreforkalkningen 3-dimensionelt. Vi vil desuden undersøge samspillet mellem tilstedeværelse af åreforkalkning, aktiviteten af blodpladerne og graden af inflammation og endotel dysfunktion. Dette vil give vigtig information omkring forekomsten af åreforkalkning og viden, der kan bruges til at finde de personer, der er i størst risiko for at udvikle åreforkalkning.

Studiet bidrager også med vigtig viden til at klarlægge om 3D ultralydsundersøgelse af halskarrene skal tilbydes som årlig rutineundersøgelse til screening for åreforkalkning samt for planlægning af fremtidige studier af forebyggende behandling hos personer med diabetes og åreforkalkning.


Hvad er det, som skal undersøges?

Det primære mål med studiet er at undersøge forekomsten af åreforkalkning, samt størrelse og udbredelse af plaques, i halspulsårerne hos 500 personer med type 2 diabetes uden kendt hjertekarsygdom.

Sekundært undersøges blodpladefunktion, endotel dysfunktion samt inflammationsmarkører samt disses relation til plaques.

Du kan deltage, hvis 

  • Du har type 2-diabetes
  • Du er mellem 40 og 80 år
  • Du ikke tidligere har haft en blodprop


Hvad indebærer det at deltage?

Deltagerne skal møde til et enkelt besøg af ca. 2 timers varighed hvor der vil blive taget blodprøver og lavet ultralydsskanning af halspulsårerne.

Forskningsgruppen planlægger at invitere alle deltagere til en fornyet ultralydsskanning efter 2 år og herefter indsamle information om deltagerne har udviklet hjertekarsygdom i de danske sundhedsregistre og elektroniske patient journaler syv år efter første ultralydsskanning.

Varighed

Inklusion af deltagere i studiet forventes at vare fra oktober 2019 til forår 2021.

Sted

Steno Diabetes Center Copenhagen.


Redaktør