Platon

Har personer med type 1-diabetes overaktive blodplader og nedsat effekt af hjertemagnyl? Perspektivet er blive klogere på, hvorfor personer med type 1-diabetes har væsentlig øget risiko for hjertekarsygdom, og hvordan vi kan forebygge dette.

​Baggrund

Trods årtiers fremgang, har personer med type 1-diabetes fortsat en væsentlig øget risiko for åreforkalkning og hjertekarsygdom. En mulig årsag kan være at blodpladerne er overaktive, det vil sige, at de har en større tendens til at klistre sig sammen og danne blodpropper. En anden årsag kan være nedsat effekt af medicinen acetylsalicylsyre (typisk kendt som hjertemagnyl), som hæmmer blodpladernes evne til at danne blodpropper.

Åreforkalkning tiltager over tid, men ofte er det først, når der dannes en blodprop, at man får symptomer. Til at undersøge åreforkalkningen vil vi anvende nyudviklet ultralydsudstyr som kan vurdere åreforkalkningen i 3D.

Hvad er det, som skal undersøges?

Vi vil undersøge om personer med type 1-diabetes har overaktive blodplader og nedsat effekt af hjertemagnyl sammenlignet med raske forsøgspersoner og set i forhold til graden af diabetisk nyresygdom hos den enkelte.

Vi vil yderligere undersøge graden af åreforkalkning i halskarrene, funktionen af indervæggen i karrene, tilstedeværelse af inflammation (betændelse uden bakterier eller virus) og hele samspillet mellem alle disse faktorer, som er vigtige for udviklingen af hjertekarsygdom.

Alt dette for at blive klogere på, hvorfor personer med diabetes har en øget risiko for hjertekarsygdom og hvordan vi kan forebygge dette i fremtiden.

Du kan deltage, hvis

  • Du har type 1 diabetes
  • Du er over 18 år
  • Du ikke er i behandling med blodfortyndende medicin udover hjertemagnyl
  • Du ikke for nylig har haft en blodprop i hjertet eller i hjernen

Hvad indebærer det at deltage

I studiet inkluderes 300 deltagere med type 1 diabetes og 60 raske forsøgspersoner, som alle behandles med hjertemagnyl i syv dage. Der er to eller tre besøg af 1-1,5 times varighed. Ved et af besøgene foretages en ultralydsskanning af halskarrene med henblik på vurdering af åreforkalkning.

Deltagerne inviteres til et opfølgende besøg med en ny ultralydsskanning efter to år, og der planlægges yderligere opfølgning efter syv år. 

Sted

Steno Diabetes Center Copenhagen.

Redaktør