Steno Diabetes Center Copenhagen søger personer med type 2-diabetes til et projekt om forebyggelse af nyresygdom

​Forskning har vist at behandling med enten Ozempic® eller Jardiance® kan sænke blodsukkeret og reducere risikoen for udviklingen af nyresygdom hos personer med type 2 diabetes.   

Et godt formål

Forskning har vist at behandling med enten Ozempic® eller Jardiance® kan sænke blodsukkeret og reducere risikoen for udviklingen af nyresygdom hos personer med type 2 diabetes.   

Formålet med dette projekt er at undersøge om kombinationsbehandling med både Ozempic® og Jardiance® kan reducere blodsukkeret og bremse udviklingen af nyresygdom. 

Hvad får du ud af at deltage i forskningsprojektet?

  • Behandling på Steno Diabetes Center Copenhagen, Skandinaviens største diabetesklinik.  
  • Det samme sundhedspersonale vil tilse dig i løbet af de 52 uger forsøget varer. Der vil være i alt 5 besøg. Alle besøgene er på Steno Diabetes Center Copenhagen. 
  • Grundig kontrol af din diabetes og mulighed for gennemgang af dine helbredsforhold. 
  • Du får refunderet alle transportudgifter til og fra Steno. 

Hvem kan deltage?

  • Du har type 2 diabetes.  
  • Du er 18 år eller ældre 
  • Du er tidligere blevet diagnosticeret med æggehvidestoffer/proteiner i urinen. Såfremt du ikke har kendskab til dette, er du velkommen til at ringe eller skrive alligevel. Vi kan finde ud af det ved hjælp af en simpel urinprøve.  
  • Gravide kan ikke deltage. 

Kontaktinformation

Hvis du er interesseret i at deltage, er du velkommen til at kontakte os. Du vil blive grundigt informeret om forsøget og om mulige bivirkninger, inden du tager stilling til, om du vil deltage. 

Læge Suvanjaa Sivalingam
Tlf.: 24 40 55 99
E-mail: suvanjaa.sivalingam.02@regionh.dk (Send ikke personfølsomme oplysninger).
Projektet er godkendt af Videnskabs Etisk Komite og er initieret af forskere der ikke modtager honorar fra lægemiddelindustri til gennemførsel af studiet.Redaktør