Steno Tech spørgeskemaundersøgelse

Spørgeskemaundersøgelsen har som overordnet mål at forbedre behandlingstilbuddene til personer med type 1-diabetes, der bruger insulinpumpe.

​Spørgeskemaundersøgelsen er en del af Steno Tech projektet, som har det overordnede mål at forbedre behandlingstilbuddene til insulinpumpebrugere.
I undersøgelsen spørges bl.a. ind til forskellige aspekter af livet med diabetes og brugen af insulinpumpen.

Du kan deltage, hvis du

  • du har type 1-diabetes
  • er 18 år eller ældre
  • bruger insulinpumpe
  • følges på på enten Steno Diabetes Center Copenhagen eller Nordsjællands Hospital Hillerød. 

Hvad indebærer det at deltage i spørgeskemaundersøgelsen?

Du skal udfylde et spørgeskema, hvilket tager ca. 30 minutter. 
Spørgeskemaet  udsendes elektronisk i  foråret 2020 via e-Boks.

Vil du vide mere og  evt. melde dig til at deltage?

Du er velkommen til at sende en mail med navn og telefonnummer til StenoTech.StenoDiabetesCenterCopenhagen@regionh.dk - send ikke personfølsomme oplysninger.
Du vil herefter blive kontaktet af en projektmedarbejder.


Redaktør