TRANSLATE – få undersøgt, om din arvemasse (DNA) har betydning for din type 2-diabetes

​Få undersøgt, om din arvemasse (DNA) har betydning for din diabetes og bidrag til forskningen om, hvordan vi bedre målretter diabetesbehandlingen til den enkelte​.

​Forskningsprojektet TRANSLATE er et samarbejde mellem bl.a. Københavns Universitet, Nationalt Genom Center og Steno Diabetes Center København. I projektet undersøger vi, om du har genetiske ændringer, som der er videnskabeligt bevis for har betydning for din diabetes. Det kan for eksempel være genetiske ændringer, som betyder, at du vil reagere bedre på én type behandling end en anden.

Hvorfor laver vi studiet?

Når behandling og diagnose målrettes til en specifik person, for eksempel på baggrund af ændringer i personens arvemasse (genetiske ændringer), kaldes det personlig medicin. Cirka hver tiende patient med diabetes har ændringer i arvemassen, som kan have stor betydning for deres diabetesbehandling. Imidlertid er det aktuelt kun de færreste mennesker, som bliver undersøgt genetisk, fordi der stadig er en række udfordringer forbundet med at forstå og bruge genetisk information. 

Formålet med projektet TRANSLATE er at tilbyde personlig medicin til patienter med diabetes i en forsøgsperiode. Dette skal bidrage til at finde praktiske løsninger, afdække udfordringer, og bidrage med ny viden om, hvordan vi kan gøre personlig medicin endnu bedre.​

Du kan deltage hvis:

  1. Du fik konstateret diabetes da du var over 30 år gammel
  2. Fik konstateret diabetes da du var under 30 år gammel og samtidig ikke havde positive  diabetesantistoffer.

Hvad indebærer det at deltage?

For at være med i projektet skal du have taget en blodprøve på SDCC.

Det tager op til 3 måneder at få svar på blodprøven. Svaret får du af din behandlende læge til dit næste besøg efter svaret ligger klar.  

Hvor finder projektet sted?

Steno Diabetes Center Copenhagen, Borgmester Ib Juuls Vej 83, 2730 Herlev

Kontaktperson

Dorte Lindqvist​ Hansen, ledende overlæge
E-mail: dorte.lindqvist.hansen@regionh.dk
(Send ikke personfølsomme oplysninger).
Tlf. 30 91 33 33
Redaktør