The RESET study

​Vægttab uden at tælle kalorier? Kan man tabe sig ved at spise i et kortere tidsinterval (10 timer) om dagen uden at kontrollere sit kalorieindtag?

​I dette forskningsprojekt undersøger vi, om man kan tabe sig og nedsætte risikoen for type 2-diabetes ved at spise i et kortere tidsinterval (10 timer) om dagen uden at kontrollere sit kalorieindtag, såkaldt tidsbegrænset spisning.

Mange af kroppens funktioner er styret af en naturlig døgnrytme, der påvirkes af bl.a. lys, madindtag og fysisk aktivitet. Døgnrytmen kan forstyrres, når man spiser sine måltider fordelt over dagen. Vi undersøger om tidsbegrænset spisning kan genoprette kroppens døgnrytme og føre til vægttab og forbedret helbred.


Du kan potentielt deltage i projektet, hvis du

  • er 30-70 år
  • vejer for meget (BMI større end eller lig med 25)
  • ikke har diabetes

Som deltager vil du få foretaget et grundigt helbredstjek, herunder måling af fedtprocent, kolesterol og daglige blodsukkerudsving.

Hvad indebærer det at deltage?

Ved lodtrækning bliver det bestemt, om du skal følge enten

  • tidsbegrænset spisning
  • leve som du plejer i 3 måneder

Videnskabsetisk komite J.nr. H-18059188
Redaktør