Zircus

Kan vi mindske udskillelsen af protein i urinen hos personer med diabetes?

Baggrund

Personer med diabetisk nyresygdom behandles ofte med medicin-typen RAAS-blokade. Denne mindsker udskillelsen af protein i urinen, sænker blodtrykket og så kan den forsinke udviklingen i nyresygdommen. Forskning tyder på at RAAS-blokaden ikke virker optimalt, hvis man samtidig har højt kalium i blodet.
Lokelma er en nyere slags medicin som sænker kalium i blodet.

Hvad er det, som skal undersøges?

Vi vil undersøge om samtidig behandling med Lokelma, kan forbedre effekten af RAAS-blokade hos personer med diabetes og forhøjet kalium i blodet.


Vi skal have 100 deltagere med i studiet. Studiet er et lodtrækningsforsøg (randomiseret), hvilket betyder at der trækkes lod om deltageren skal have Lokelma eller et uvirksomt stof (placebo) i hele forsøgsperioden.

Du kan deltage, hvis:

  • Du har type 1 eller type 2 diabetes
  • Er i behandling med RAAS-blokade (hvilket vil sige en af to typer medicin: ACE-hæmmere som fx enalapril/ramipril. eller angiotensin II receptor blokere som fx losartan)
  • Har forhøjet protein i urinen
  • Har forhøjet kalium i blodet

Hvad indebærer det at deltage?

Studiet varer 13 uger og der er fire besøg i alt. Som deltager skal man tage medicinen i 12 uger.

Sted

Steno Diabetes Center Copenhagen.
Niels Steensens Vej 2, 2820 Gentofte.


Redaktør