Har typen af insulin i pumpen betydning for glukoseværdier og pumpeindstillinger?

​Der anvendes flere typer insulin i insulinpumper, men vi ved ikke, om valg af insulintype påvirker behandlingsresultaterne.

Formålet med dette projekt er at undersøge, hvorvidt det har betydning for glukoseværdier og insulinpumpeindstillinger, om du anvender enten insulin NovoRapid eller insulin Fiasp i insulinpumpen. Begge typer insulin er godkendt til brug i insulinpumper, men deres virkningsprofil, det vil sige deres virkning i kroppen, er ikke helt ens.

Du kan muligvis deltage, hvis du

  • har haft type 1-diabetes i mindst 5 år
  • er 18 år eller ældre
  • har brugt insulinpumpe og kontinuerlig glukosemåler (sensor) i mindst 6 måneder
  • har en langtidsprøve (HbA1c) i intervallet 53-75 mmol/mol

Hvad indebærer det at deltage i forskningsprojektet?

Projektdeltagelse omfatter :

  • en indledende 3-timers undervisningssession
  • efterfulgt af to 16-ugers behandlingsperioder, hvor du – hvis du vælger at deltage – skal fylde din insulinpumpe med henholdsvis insulin NovoRapid og insulin Fiasp.

    Du får insulinen udleveret, men du vil ikke kunne se, hvilken af de typer insulin, du bruger i de to perioder. Det afsløres først, når alle forsøgsdeltagere har gennemført projektet.

    Behandlingsperioderne er adskilt af en 3-ugers pause, hvor du anvender din vanlige insulin og vanlige insulinpumpeindstillinger. 

Før og efter hver behandlingsperiode skal du møde op på Steno Diabetes Center Copenhagen til blodprøvetagning og medicinudlevering. I løbet af projektperioden vil der desuden være otte telefonkontakter.

Forsøgsdeltagerne bliver opfordret til at leve deres liv stort set som de plejer, fraset, at de skal skifte insulinpumpens infusionssæt hver anden dag, samt at de i de to første uger af de to behandlingsperioder skal udføre forskellige øvelser, fx at springe et hovedmåltid over.

Resultatet af øvelserne vil danne udgangspunkt for en systematisk evaluering og optimering af insulinpumpens indstillinger.

Vil du vide mere og evt. melde dig til at deltage?

Du er velkommen til at sende en mail med navn og telefonnummer til: Kirsten.Noergaard@regionh.dk (send ikke cpr-nr eller andre personfølsomme oplysninger). Du vil herefter blive kontaktet af en projektmedarbejder.Redaktør