ABC Flash

​Hovedformålet i dette studie er at undersøge effekten af Flash Libre på blodglukoseniveauet sammenlignet med blodsukkermåling i fingeren.

I projektet undersøges:

  • Effekten af at anvende Flash Libre sammenlignet med blodsukkermåling i fingeren.
  • Effekten af undervisning i brugen af Flash Libre sammenlignet med undervisning i avanceret kulhydrattælling.

Mål

Hovedformålet er at undersøge effekten af Flash Libre på blodglukoseniveauet sammenlignet med blodsukkermåling i fingeren.
Derudover ønsker vi at kunne estimere effekten af både avanceret kulhydrattælling og Flash Libre sammenlignet med blodsukkermåling i fingeren.
Til sidst ønsker vi at undersøge om Flash Libre alene er bedre en avanceret kulhydrattælling.
Vi har udviklet undervisningskoncepter, som skal gøre det lettere at leve med type 1-diabetes i hverdagen og håber på at kunne vise, hvordan type 1-diabetes kan behandles godt med moderne teknologiske redskaber.

En lodtrækning blandt 200 personer med type 1 diabetes afgør hvilken gruppe deltagerne tildeles:

  1. kontrol (blodsukkermåling i fingeren), eller én af tre grupper med forskellige undervisningskoncepter:
  2. kulhydrattælling ved brug af MySugr app,
  3. brug af Flash Libre, eller D) begge dele. Glykæmiske parametre vil blive sammenlignet mellem grupperne.

Samarbejdspartnere

SDCC Partners (Nordsjællands Hospital Hillerød, Rigshospitalet, Bispebjerg Frederiksberg Hospital og Amager Hvidovre Hospital). 

Engelsk titel:
Optimizing metabolic control in type 1 diabetes treated with multiple daily insulin injections - Flash glucose monitoring, carbohydrate counting with automated bolus calculation, or both?

  

Redaktør