ABC Flash

​ Hvem med type 1-diabetes har glæde af at anvende Flash glukosemåling?

Giver det bedre styr på den daglige håndtering af diabetes at bruge teknologien Flash glukosemåling frem for traditionel blodsukkermåling i fingeren? Hvor effektivt er Flash glukosemåling sammenlignet med kulhydrattælling? Hvem har gavn af de forskellige behandlinger og hvilken undervisning skal der til? Det undersøges i projektet ABC Flash.

Flash Libre forskningsprojekt 8.jpg

Flash glukosemåling er en nyere teknologi inden for diabetesbehandlingen. Dette projekt har som mål at skaffe viden om, hvem der har mest gavn af at bruge teknologien samt hvilken undervisning, der skal støtte op om brugen af Flash glukosemåling.

Projektet undersøger, om det giver mere stabilt blodsukker og bedre langtidsblodsukker:

  • At anvende Flash glukosemåling sammenlignet med blodsukkermåling i fingeren.
  • At anvende Flash glukosemåling sammenlignet med avanceret kulhydrattælling ved brug af appen MySugr.

Der er desuden udviklet en række undervisningskoncepter, som skal gøre det lettere for personer med type 1-diabetes at leve med sygdommen i hverdagen. Projektet afprøver undervisningskoncepterne for at belyse, hvilken undervisning der giver mest støtte til at opnå stabilt blodsukker og håndtere type 1-diabetes i det daglige.

Projektets formål er at påvise, hvordan flere blodsukkerværdier kommer til at ligge normalt og et højt langtidsblodsukker (HbA1c) kan reguleres godt med moderne teknologiske redskaber. I projektet forventes 200 pen-behandlede personer med type 1 diabetes at indgå. En lodtrækning blandt deltagerne vil afgøre, hvilken gruppe de tildeles:

A. Kontrolgruppe: Fortsætter uændret med blodsukkermåling i fingeren
B. Brug af avanceret kulhydrattælling med appen MySugr
C. Brug af Flash glukosemåling
D. Brug af både Flash glukosemåling og avanceret kulhydrattælling med appen MySug

Læs deltagerinformationen

Flash Libre forskningsprojekt 2.jpg

Samarbejdspartnere

SDCC Partners: Nordsjællands Hospital Hillerød, Rigshospitalet, Bispebjerg Frederiksberg Hospital og Amager Hvidovre Hospital

Engelsk titel:
Optimizing metabolic control in type 1 diabetes treated with multiple daily insulin injections - Flash glucose monitoring, carbohydrate counting with automated bolus calculation, or both?

Redaktør