STENO TECH

​Insulinpumpebehandling til type 1-diabetes: Hvordan får vi bedst muligt udbytte af teknologien?

Steno Tech projektets overordnede formål er at forbedre behandlingstilbuddene til personer med type 1-diabetes og insulinpumpe.

Steno Tech projektet omfatter flere delprojekter:

  • systematiske litteraturstudier
  • dybdegående interviews med nuværende og tidligere insulinpumpebrugere
  • en stor spørgeskemaundersøgelse omfattende alle voksne insulinpumpebrugere i Region Hovedstaden
  • udvikling af behandlingsforløb tilpasset den enkeltes behov
  • et stort klinisk forsøg, hvor effekten af de skræddersyede behandlingsforløb evalueres

Steno Tech er et projekt med brugerinvolvering på flere niveauer i alle projektfaser.


Steno Tech projektgruppen søger løbende deltagere til de forskellige delprojekter. Find mere information om aktuelle Steno Tech projekter


Projektgruppen består af forskere fra Klinisk Forskning, Sundhedsfremme og Type 1 Klinikken på SDCC samt fra Nordsjællands Hospital Hillerød.

Redaktør