Sundhedsfremme blandt kvinder med etnisk minoritetsbaggrund, der tidligere har haft graviditetsdiabetes

En eksplorativ undersøgelse af mulige indsatser rettet mod forebyggelse af type 2-diabetes. Projektet identificerer muligheder for sundhedsfremmende indsatser til gavn for målgruppen. Projektet er et samarbejde mellem Københavns Kommune og Steno Diabetes Center Copenhagen, og er et supplement til Face-It- projektet.

På globalt plan vurderes det, at 1 ud af 7 graviditeter er påvirket af hypoglykæmi. I Danmark er andelen af gravide kvinder, der udvikler graviditetsdiabetes, steget fra 1,7 % i 2004 til 2,9 % i 2012. Studier har vist, at kvinder med visse etniske baggrunde har større risiko for at udvikle graviditetsdiabetes. Prævalensen af graviditetsdiabetes for kvinder med indvandringsbaggrund er da også 4,5 %.

Graviditetsdiabetes er oftest en forbigående form for diabetes, men omkring halvdelen af kvinder med graviditetsdiabetes udvikler type 2 diabetes indenfor de efterfølgende 10 år. Da studier har vist, at risikoen for diabetesudvikling kan mindskes, er der god grund til at udvikle acceptable og effektive interventioner målrettet denne gruppe.

Tidligere studier har identificeret visse udfordringer, som knytter sig til forebyggelse af type 2 diabetes i denne gruppe. Studier fra Sverige og Australien med fokus på etniske minoritetskvinders oplevelser og opfattelser vedrørende graviditetsdiabetes fandt for eksempel, at lav risikobevidsthed og begrænset viden om graviditetsdiabetes udgør en udfordring [1] . Desuden adskilte opfattelsen af, hvad der er sunde diæt- og motionsvaner under graviditeten, sig fra de lokale sundhedsprofessionelles opfattelser [2]

Dette projekt har derfor fokus på sundhedsfremmende indsatser for kvinder med en etnisk minoritetsbaggrund og tidligere graviditetsdiabetes bosiddende i Danmark. Gennem projektet identificeres målgruppens udfordringer og mulige løsninger, og baseret på disse fund udvikles en skræddersyet sundhedsfremmende intervention.

Indsatserne udvikles gennem en iterativ proces med udgangspunkt i kvalitativ interviewempiri.

Formål

Formålet med initiativet er at undersøge behov og mulige løsninger til at fremme sundhed og livskvalitet og reducere risikoen for type 2 diabetes blandt kvinder med en etnisk minoritetsbaggrund og tidligere graviditetsdiabetes bosat i Københavns Kommune.

Samarbejdspartnere

Københavns Kommune.

Referencer
[1]
Hjelm, Katarina et al. “A qualitative study of developing beliefs about health, illness and healthcare in migrant African women with gestational diabetes living in Sweden” BMC women's health vol. 18,1 34. 5 Feb. 2018, doi:10.1186/s12905-018-0518-z

[2] Bandyopadhyay, Mridula, et al. "Lived experience of gestational diabetes mellitus among immigrant South Asian women in Australia." Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology 51.4 (2011): 360-364.Redaktør