ZIRCUS

​Vi vil undersøge om 12 ugers behandling med Lokelma (et lægemiddel der hindrer optagelsen af kalium i tarmen) mindsker protein i urinen hos patienter med type 2 diabetes og forhøjet kalium.

Patienter med diabetes og svækket nyrefunktion har forhøjet udskillelse af protein i urinen og en dårligere prognose hvad angår nyrer og hjertekarsystemet. Behandlinger der mindsker protein i urinen er oftest gavnlige.

Kalium er vist at påvirke effekten af bestemte blodtrykssænkende behandlinger (RAAS-blokade), i.e. når kalium er forhøjede (>4.5 mEq/l) er effekten af disse behandlinger mindsket. Dietrestriktioner er ofte ikke tilstrækkelige til at mindske kaliumniveauer.

Lokelma er en ny type kaliumbindende stof, som indtages gennem munden for at sænke kaliumniveauet i blodet. I studiet vil vi undersøge om 12 ugers behandling med Lokelma (et lægemiddel, der hindrer optagelsen af kalium i tarmen) mindsker protein i urinen hos patienter med type 2 diabetes og forhøjet kalium.

​Design

ZIRCUS er et randomiseret, dobbelt-blindt, placebo-kontrolleret, parallelt, multicenter studie af effekterne af 12 ugers behandling med natrium zirconium cyclosilicate (Lokelma) på albuminuri (UACR) hos patienter med type 2-diabetes og hyperkaliæmi.


Mål

At undersøge om samtidig behandling med Lokelma forbedrer effekten af standard RAAS blokade hos personer med type 2 diabetes og forhøjet kalium i blodet.

Samarbejdspartnere

  • Medicinsk afdeling, Sjællands Universitetshospital Roskilde, Sygehusvej 10, 4000 Roskilde.
  • Njursektionen, Specialmedicin, Akademiska Sjukhuset Uppsala.


Redaktør