Videnskabelige publikationer

​Som et stort forskningscenter i international verdensklasse er effekten af den videnskabelig produktion væsentlig for Steno Diabetes Center Copenhagen. Effekten indbefatter både de videnskabelige publikationer og de afledte effekter.

Blandt afledte effekter er der stort fokus på, hvordan forskning omsættes i behandlingsvejledninger, etablering af forskningssamarbejder og udveksling af viden mellem videnskabelige miljøer. Dertil kommer priser og anerkendelser til forskere.

Vi har som mål at producere et stort antal videnskabelige publikationer samt have en høj andel af artikler publiceret i anerkendte tidsskrifter.

Som det ses af nedenstående figur var der i 2018 i alt 413 publikationer, som fordelte sig således:

Af de 413 peer-revieweed artikler var 318 af dem publiceret i et tidsskrift med en impact factor i Web of Science.

Find en publikation

Publikationer fra 2017 og frem kan ses i regionens system, PURE, som løbende opdateres.

Redaktør