Diabetes Technology

​I forskningsgruppen Diabetes Technology arbejder vi på at udvikle personcentrerede og evidensbaserede behandlingskoncepter, der umiddelbart kan implementeres og skabe værdi for mennesker med diabetes. I vores forskning inkluderer vi et bredt udvalg af teknologiske løsninger.

​Optimering af blodglukoseniveauet hos personer med diabetes er afgørende i forhold til at begrænse individuelle og samfundsmæssige omkostninger ved sygdommen. Blodglukoseoptimering bør ske under hensyntagen til den enkeltes livskvalitet og risikoen for hypoglykæmi, hvilket diabetesteknologier som fx sensorer og insulinpumper er vist at kunne bidrage til.

I Diabetes Technology udfører vi klinisk forskning inden for især type 1, men også type 2-diabetes. Arbejdet omfatter bl.a. udvikling og afprøvning af nye teknologier, samt testning af eksisterende behandlinger i nye målgrupper. Forskningsområdet udvikler sig konstant i takt med den teknologiske udvikling.


Diabetes Technology  blev etableret i 2009 af dr. med. Kirsten Nørgaard. Gruppen vokser stadig og består aktuelt desuden af 3 læger i postdoc stillinger, 4 ph.d.-studerende samt en række andre projektansatte. Vi samarbejder med andre forskningsgrupper samt med industrielle partnere i ind- og udland.

Strategisk fokus

Gennem brug af teknologier ønsker vi at udvikle nye samt forbedre eksisterende behandlingsstrategier, sikre optimal livskvalitet og generelt helbred, samt forebygge senkomplikationer hos personer, der lever med diabetes.


Redaktør