Forskningsprojekter

​I forskningsgruppen Diabetes Technology inkluderer vi et bredt udvalg af teknologiske løsninger, når vi arbejder for at udvikle personcentrerede og evidensbaserede behandlingskoncepter, der umiddelbart kan implementeres og skabe værdi for mennesker, der lever med diabetes. Her er en liste med aktuelle projekter.

1. STENO TECH

Formål: At undersøge barrierer for succes med behandling med insulinpumpe med eller uden kontinuerlige glukosemålere, at adresserer dem i udviklingen af forskellige indsatsområder og afprøve de personlige indsatsområder i randomiseret studium.

2. ABC-Flash Studiet

Formål: At undersøge hvilken af disse værktøjer som giver størst succes med diabetesbehandlingen: kulhydrattælling med boluskalkulator i en app, kontinuerlige glukosemåling med Freestyle Libre Flash eller begge samtidigt - til dysregulerede penbehandlede personer med type 1- diabetes.

3. Closed-loop studier

Formål: At udvikle vores egen algoritme for automatisk insulinafgivelse med insulin eller kombinationen af insulin og glukagon, afprøve disse under stressende forhold i klinikken for personer med diabetes hvor de motionerer og tager for lidt eller for meget insulin til måltiderne.

4. Open-loop-studier med glukagon

Formål: At indsamle data til optimering af algoritme til beslutningsstøtte af injektion med glukagon.

5. Tech-data-projekt

Formål: At finde/udvikle et fælles uploadningssystem af anvendte teknologiske værktøjer i klinikken og samle data til nye rapporter i og udenfor

6. iPDM-Go

Formål: Udvikling af et kommunikationsværktøj i form af en app. til anvendelse i konsultationen mellem personer med type 2 diabetes og deres behandlere.

7. Ward CGM projekt

Formål: At undersøge svingninger i blodglukose i forbindelse med indlæggelse i hospitalsafdelinger i forbindelse med kar-og abdominalkirurgi. På sigt udvikle o teste et alarmsystem til plejepersonale om hypo-og hyperglykæmi.

8. Steno2Tech

Formål: At undersøge effekten af forskellige teknologier hos insulinbehandlede type 2 personer, som samtidig får en lang række andre glukosesænkende medikamenter.

Redaktør