Forskningsområde

​Denne side er under opdatering.

​Baggrund

Type 2 diabetes er en multifaktoriel sygdom. Behandlinger, der ikke kun forbedrer patienternes hyperglykæmi, men samtidig adresserer hele spektret af det type 2-diabetiske sygdomsbillede, er derfor af afgørende betydning. Vores hidtidige forskningsresultater har ændret forståelsen af diabetes og peger i retning af, at tarmen og tarmhormoner udgør vigtige mål for uopdagede sygdomsmekanismer og nye behandlingsmetoder.

Mål for fremtiden

I løbet af de næste 10 år ønsker vi gennem en række basale og kliniske studier at kortlægge mavetarmkanalens rolle i den humane glukosemetabolisme og betydning for udviklingen af type 2-diabetes. Vores overordnede mål er at identificere og videreudvikle antidiabetiske behandlingsmodaliteter baseret på de beskrevne mekanismer

Organisering

Vores forskningsenhed repræsenterer et ungt og innovativt forskningsmiljø med et omfattende netværk af kliniske forskere. Dette giver os en infrastruktur med mulighed for patientnær forskning af høj kvalitet - spændende fra basal fysiologi over human patofysiologi til randomiserede kliniske undersøgelser.

Internationalt samarbejde

Vi samarbejder med flere europæiske og amerikanske universiteter samt en række medicinalvirksomheder i vores bestræbelser på at identificere sikre og omkostningseffektive behandlinger.


 

Redaktør