Metabolomics laboratorium

​I Metabolomics Laboratoriet udvikler og anvender vi innovative metoder til at identificere og karakterisere metaboliske profiler og biomarkører ved forskellige patologiske tilstande hos mennesker med fokus på diabetes og relaterede metaboliske sygdomme. Derudover udvikler vi også analytiske metoder, således at de vigtigste resultater fra forskningen kan omsættes til kliniske forhold.

​Afdelingen for systemisk medicin anvender disse ”metabolomics” metoder til at opnå en forståelse af metabolisme på systemniveau og til at overføre denne viden til nye og dedikerede løsninger til fordel for sundhed og sygdom.

Stenos metaboliske laboratorium har adgang til platforme og protokoller til metabolit undersøgelser af humane prøver herunder blod, fæces og væv samt til cellulære og dyreeksperimentelle modeller. Vi har platforme til både ikke-målrettet profilering (hovedsageligt semi-kvantitativ, delkvantitativ) samt til målrettet, kvantitativ analyse af udvalgte metabolitter.
Med disse metoder dækker vi metabolismen over en bred kam, inklusive lipidmetabolisme, aminosyremetabolisme, den centrale kulstofmetabolisme, urinstofcyklus, galdesyremetabolisme samt adskillige metabolitter, der er relateret til tarmens mikroflora.

Metodologi
Vi har to metodologier til global, ikke-målrettet profilering:

  • Polære metabolitter
  • Molekylære lipider

Identifikationen af metabolitter ud fra GC×GC-TOFMS-data er baseret på standarder og adskillige spektrale biblioteker, inklusive et internt bibliotek og brug af retentionsindekser. Identifikationen af lipider er baseret på det interne bibliotek. Ved forbehandling af data og dataanalyse bruger vi både internt udviklede softwarepakker samt flere kommercielt tilgængelige softwarepakker.

De målrettede protokoller dækker f.eks. fedtsyrer, aminosyrer, galdesyrer, acylcarnitiner, metabolitter, der er relateret til den centrale kulstofmetabolisme, og steroider. I klinikken har vi eksklusiv adgang til et UHPLC-QqQMS-instrument til brug ved målrettet metabolisk analyse.

Redaktør